• Anasayfa
  • |
  • Bir Kuşak, Bir Yol: Bize ne anlatmalı?

Bir Kuşak, Bir Yol: Bize ne anlatmalı?

​Bireylerin zihinsel kapasiteleri sınırlıdır, ama bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar ve toplumların zihinsel kapasiteleri, uygarlığımızı oluşturan bütün gelişmelerin yaratabilecek genişliğe ve derinliğe sahiptir.

İçinden geçtiğimiz dönemde, ortak aklın büyük kapasitesini kanıtlayacak, insanlık tarihinde ilk kez nicelik ve nitelik potansiyelleriyle çok büyük bir proje gündeme oturdu: Bir Kuşak Bir Yol.

Epey zamandır erişebildiğimiz kaynaklardan bilgi derlediğimiz Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin, keşfi, tasarlanması, tanımlanması, paylaşılması, yaygınlaşması ve konsolidasyonu daha epey zaman gerektiriyor. Projenin bu özelliği nedeniyle bir "olgu" olmaktan çok "potansiyel olma niteliğini" ağırlık kazanıyor.

Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin çok geniş bir kapsamı var. İpek Demiryolu onlardan biri…İpek Denizyolu bir başkası. Petrol ve doğalgaz taşımasında kullanılacak boru hatlarını içeriyor. Büyük maden yataklarının işletilmesini kapsıyor. Bilişim teknolojileri ağlarını çağın gereklerine uyumlandıracak yatırımları da ihmal etmiyor. Elektrik enerjisi üretimi ve dağıtım hatlarıyla da ilgileniyor. Zenginlik üretiminin bütün alanlarıyla temas halinde; ufku geniş, kapsam alanı büyük bir proje bu. Bugünün teknolojik olanaklarıyla da akıldan uzak gibi gözükmüyor.

Fikrimiz olsun diye

Paylaşacaklarımız ayrıntı ve derinlik içermeyen, "fikrimiz olsun" diye sunulan "malumat" düzeyindeki şeyler.

Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile malumatlarımızı bilgiye, bilgilerimizi anlamaya dönüştürdüğümüz zaman daha derinlikli konuları ele alacağız. Proje kapsamında yatırımları süren işlerin eksikli bir listesini paylaşıyor olsak bile, tarihin bu büyük projesi hakkında bir fikrimiz olmalı. Size proje kapsamında biten ve sürmekte olan bazı yatırımların kısa bir liste sunuyoruz:

• Bizi doğrudan ilgilendirdiği için Yunanistan'da Pire Limanı'nı islahı; Pire'den Selanik'e, Üsküp'e, Belgrad'a, oradan Budapeşte'ye uzanan yüksek standartlı demiryolunun 3 milyar dolarlık bir yatırımın ihalesinin yapıldığını zihninizin bir yerine not edelim.

• Basra Körfezi ile Kızıldeniz'in ucundaki İsrail'in Eliat Limanı arasındaki demiryolu inşasının sürmesinin ülkemizi ne ölçüde ilgilendirdiğini düşünelim.

• İsrail' de Tel Aviv ve Hayfa limanlarındaki modernizasyon yatırımlarının proje kapsamında sürdüğünü de unutmayalım.

• Kızıldeniz'de Afrika Boynuzu'nda Sudan'da liman inşaatının, Cibuti'de askeri üslerle de desteklenen yatırımların ülkemiz açısından nasıl okunması gerektiği üzerinde biraz kafa yoralım.

• Fransa' da Marsilya Limanı modernizasyon yatırımının Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamındaki bir yatırım olduğunu bilmenin bir değeri olmalı.

• İspanya' da Barselona Limanı'nda aynı proje kapsamında modernizasyon çalışmaları yapıldığı malumatı ilgimizi çekmeli.

• Türkmenistan'ın güneybatısında Galkynysch'de doğalgaz yataklarının işletilmesi için yapılan büyük yatırımın da proje kapsamında olduğunu anımsayalım.

• Bir Kuşak Bir Yol Projesi, Kazakistan'da çok önemli enerji yatırımlarını realize etmektedir; projenin yaygınlığı ve derinliği hakkında bir fikrimiz olsun diye not düşelim.

Barselona'dan Gwadar'a

• Afganistan' da büyük yatırımları da unutmayalım: Aymak yakınlarındaki bakır madenlerinin işletilmesi için 3,4 milyar dolarlık bütçenin varlığı size bir şeyler söyleyebilir. Ayrıca 3 ayrı petrol arama sahasında 300 milyon dolarlık yatırım yapıldığını da zihin dağarcığımızda bir yere yerleştirelim.

• Tacikistan'da 80 milyon dolarlık karayolu yatırımı da Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin parçası, bilmemizde fayda vardır diyelim.

• Pakistan'da Gwadar Limanı'na yapılan yatırım, işletme haklarını Çin'e devredilmesinin, Çinde'deki Fuzhou Limanı'ndan başlayan, Vietnam'da bir ayağı bulunan, Singapur'da Malaka Boğazı'nı geçen, Kalkuta, Kolombu, Sudan, Eliat, Pire ve Venedik' den Avrasya'yı denizden bağlayan gelişmeleri de görmezden gelmeyelim.

• Yüksek hızlı tren konusunda ileri teknoloji odaklı üretim örgütlenmesini geliştiren Çin, Bir Kuşak Bir Yol inisiyatifini Rusya, Endonezya ve Malezya'ya da taşıyor. Moskova-Kazan Hattı, Jakarta- Bandung Hattı, Kuala Lumpur -Singapur hattı gibi.

Kaynak: Dünya gazetesi 20.07. 2017