• Anasayfa
  • |
  • Çift Cidarlı Tankerlerin Neden Olduğu Karbondioksit Salınımları Hk.

Çift Cidarlı Tankerlerin Neden Olduğu Karbondioksit Salınımları Hk.

ABD Deniz İdaresi (U.S Maritime Administration) 1990 yılında yürürlüğe giren Petrol Kirliliği Yasası’nın (Oil Pollution Act) tekrar gözden geçirilmesine yol açabilecek, çift cidarlı tankerlerle alakalı güvenlik, ekonomik ve çevresel konuları içeren bir çalışma yapılmasını teklif etmiştir. MarAd’a (Deniz İdaresi – Maritime Administration) göre tek cidarlı tankerlerin kullanımdan kalkmasını öngören OPA 90, bir yıl önce, EXXON Valdez kazasının neticesinde oluşmuş ve mevcut IMO regülasyonlarının temelini oluşturmuştur. Yeni regülasyon, çift cidarlı gemilerin inşası için fazladan binlerce ton çelik tüketimini tetiklemiştir. Bu durum, karaya otuma vakalarında faydalı olmakla birlikte, gemiyi hareket ettirmek için daha çok yakıt kullanımını ve dolayısı ile daha çok gaz salınımını ortaya çıkartmıştır. Gemi kaynaklı karbon dioksit salınımları küresel salınımların sadece %2.7’sini oluşturmakta olmasına rağmen, 2020 yılı sonunda bu miktarın 1.1 milyar tondan 1.5 milyar tona çıkması beklenmektedir. IMO yakıt tüketiminin azaltılarak gemi kanyaklı salınımların azaltılmasını arzulamaktadır.