• Anasayfa
  • |
  • Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 72. kez toplanıyor

Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 72. kez toplanıyor

​IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC 72), 9-13 Nisan 2018 tarihlerinde IMO'nun Londra'daki merkez binasında bir araya geliyor. Komite'nin özellikle aşağıdaki konuları görüşeceği duyuruldu:

1) Gemilerden kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması

Bu konuyla ilgili olarak başlangıçta nasıl bir strateji benimsenmesi gerektiği görüşülecek. Ayrıca, ro-ro kargo ve ro-ro yolcu gemileri için getirilen Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi (EEDI) gerekliliklerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak MARPOL EK VI'nın ilgili kuralında yapılması gereken yasal değişiklikler belirlenecek. Gemilerin fosil yakıt tüketimiyle ilgili zorunlu veri toplamı sisteminin detayları da tartışılacak.

2) Kükürt limiti %0,50 2020 uygulanması

Sülfür kısıtlamasına uygun olmayan yakıtların taşınmasını engellemek için MARPOL EK VI'daki yasal değişikliklerin onaylanması ve ardından kabulü için bir sonraki MEPC oturumuna sunulması bekleniyor. Yakıt kalitesiyle ilgili olarak en iyi uygulama kılavuzu geliştirmekp için çalışmalar yapılacak.

3) Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin uygulanması

8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 69 ülke (% 75.11) tarafından imzalanan Sözleşmedeki son değişikliklerin kabul edileceği ve kuralların etkili bir şekilde uygulanması için bir deneme aşamasının belirleneceği duyuruldu. Ayrıca Sözleşme'nin tüm dünyada aynı biçimde uygulanması için bir kılavuz hazırlanacak.

4) Kuzey Kutup Bölgesi'nde ticaret yapan gemilerde ağır yakıt kullanımı

Kuzey Kutup Bölgesi'ne taşımacılık yapan gemilerde ağır yakıt kullanımından kaynaklanan riskleri azaltmak için alınması gereken tedbirler üzerine görüşmeler yapılacak ve Kutup (Polar) Kod'daki aynı kuralların Arktik Bölgesi'nde (Kuzey Kutbu) de uygulanması tavsiye edilecek. 

5)Deniz çöpleri sorunu

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14 kapsamında, deniz çöpleri nedeniyle yaşanan deniz kirlenmesi sorunu ele alınacak. Bu kapsamda, MARPOL Ek-V yürürlüğe girmesiyle plastik çöplerin denize atılmasının yasaklandığı, ancak uygulamaları iyileştirmeye ihtiyaç olduğu görüşülecek.

 

Kaynak: Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) internet sitesi.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/IMOMediaAccreditation/Pages/MEPC72.aspx