• Anasayfa
  • |
  • Denizcilik Enstitüsü ECDIS Eğitimlerinin Netleştirilmesi Gerektiğini Bildirdi

Denizcilik Enstitüsü ECDIS Eğitimlerinin Netleştirilmesi Gerektiğini Bildirdi

Denizcilik Enstitüsü (Nautical Institute) önderliğinde armatörleri ve gemiadamlarını  Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS – Electronic Chart Display and Information Systems) eğitimlerinin gereksinimleri hakkında bilgilendirmek üzere bir kılavuz hazırlanmıştır. Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi önümüzdeki yıllarda IMO’nun seyir güvenliğini arttırma çabaları kapsamında tüm gemilerde zorunlu hale gelecektir. Bir gemide en az bir adet Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi bulunacak olup, bu durumda kağıt haritalar da gemide bulundurulacaktır. Ancak gemide birden fazla Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi ünitesi mevcutsa düzeltilmeleri pahalı ve zaman alıcı olan haritalara gerek kalmayacaktır. Her iki durumda da gemi adamlarının gerekli eğitime sahip olmaları, elektronik seyir konseptini anlamış olmaları ve gemideki teçhizata aşina olmaları gerekmektedir. Denizcilik Enstitüsü (Nautical Institute), eğitim gereksinimleri hakkındaki kafa karışıklıklarının farkında olduğunu bildirmiştir. Söz konusu yeni kılavuzun meydana gelmesini sağlayan sektör gurubu geçtiğimiz yıldan beri görüşmelerini sürdürmekte olup, Elektronik Harita Gösterim Sistemi eğitimleri gereksinimleri hakkında bir netleştirme yapılmasının gerekli olduğuna karar vermiştir. Denizcilik Enstitüsü (Nautical Institute), armatörlerin Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi (ECDIS) Sistemi kullanımı hakkında net prosedürlere sahip olması gerektiğini ve seyir zabitlerine armatörler tarafından bu sistemin eğitiminin sağlanması gerektiğini bildirmiştir. Denizcilik Enstitüsü, zabitlerin aşinalık kazanmaları için geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Seçeneklerin arasında, üretici firmalar tarafından ya da bağımsız eğitmenler tarafından sağlanacak kıyı bazlı eğitimler, bilgisayar bazlı eğitimler bulunmaktadır. Tüm seçeneklerin peşi sıra gemide doğrudan tecrübe kazandıracak olan  uygulamalı eğitimler de verilecektir. Denizcilik Enstitüsü (Nautical Institute), Armatörler hangi eğitim yöntemini seçerlerse seçsinler, seyir zabitlerinin göreve getirilmeden önce Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (ECDIS) ünitelerine iyi hakim olmaları gerektiğini bildirmiştir.