• Anasayfa
  • |
  • ECSA ve WSC, AB Raporlama Formaliteleri Direktifinin revize edilmesini istiyor

ECSA ve WSC, AB Raporlama Formaliteleri Direktifinin revize edilmesini istiyor

​Avrupa Komisyonu'nun, AB limanlarına uğrayan gemilerin karşı karşıya kaldığı zorlu, masraflı ve uyumsuz raporlama gerekliliklerini gidermek amacıyla Raporlama Formaliteleri Direktifi'nin (Reporting Formalities' Directive) revize edilmesine yönelik bir tasarıyı bu sene Mayıs ayının başında yayınlanması bekleniyor. Mevcut karmaşık ve mükerrer raporlama gereklilikleri, deniz taşımacıları ve müşterileri için hem verimlilik kaybına neden oluyor, hem de gemi mürettebatı için gereksiz iş yükü ve stres yaratıyor. Tüm AB limanlarında aynı operasyonlar ve süreçler için aynı verilerin belirli bir yöntemle teslim edilmesini mümkün kılacak gerçek bir "Avrupa Tek Pencere" sistemine ihtiyaç duyuluyor. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) ve Dünya Denizcilik Konseyi (World Shipping Council-WSC); AB kurumlarını, deniz taşımacılarının ve AB ekonomisinin faydasına olacak yeni bir Avrupa raporlama formaliteleri çerçevesini önermeye, kabul etmeye ve uygulamaya davet ediyor. ECSA ve WSC'ye göre söz konusu revizyon aşağıdaki ilkelere dayanmalıdır:

1. Yük ve gemiler için tüm AB limanlarında geçerli bir veri raporlama gereklilikleri listesi

Hâlihazırda gemiler ve yüklere yönelik veri raporlama gereklilikleri, AB Ülkeleri arasında ve hatta aynı ülkenin limanları arasında farklılıklar göstermektedir. Bu durum, raporlama gerekliliklerini karşılayacak maksimum uyumlu veri setinin kabul edilmesiyle düzeltilmelidir. Veri öğeleri düzgün şekilde değerlendirilmeli ve gerekli olmayan veriler silinmelidir. Verilerin yeniden gönderilmesi ve AB çapında yeniden kullanılması için söz konusu veri öğelerini gönderirken kullanılan mesaj formatının ve yapısının uyumlu hale getirilmesi çok önemlidir.

2. Gerçek bir Avrupa Denizcilik Tek Penceresi (EMSW) ile ticaretin kolaylaştırılması

Bütün raporlama gerekliliklerini yerine getirmek üzere tek bir AB ara yüzü bütün deniz taşımacılarının ilgisini çekmektedir. Deniz taşımacıları tarafından Birlik Gümrük Koduna uygun olarak beyan edilen deklarasyonlar da dâhil olmak üzere, böylesi bir dosyalamanın bir AB Denizcilik Tek Penceresi aracılığıyla kabul edileceğine dair tam bir anlaşma olmalı ve ilgili tüm AB ve ulusal idareler yasal garanti vermelidir. Bu da ilgili ulusal idareler, AB düzeyindeki idareler ile bilgi sistemleri ve süreçleri arasında benzeri görülmemiş seviyede bir entegrasyonu gerekli kılacaktır.

3. Verilerin ibrazı, paylaşımı ve yeniden kullanımı için doğru çerçeve

Yeni sisteme dâhil edilmesi gereken temel özellikler, "bir kere bildirme" (reporting once), tek giriş noktası, veri paylaşımı ve dijitalleşmeyi kapsamalıdır. Söz konusu özellikler, deniz taşımacılarının raporlama gerekliliklerine uyum sağlarken karşılaştıkları idari yükleri azaltmaya yönelik ana araçlardır. Verilerin etkin şekilde kullanımı ve yeniden kullanımı firmalardan idarelere (business to authorities – B2A) etkin veri akışının temelini oluşturmakta olup, tüm lojistik zincirin işleyişini geliştirecek, Avrupa'da rekabetçiliği ve çevre dostu deniz taşımacılığı rotalarının kullanımını güçlendirecektir. (Kaynak: ECSA)