Ekim ayı AB Bülteni Hk.

 

Değerli Üyelerimiz ve Takipçilerimiz,

Odamızın Ekim ayı AB Bülteni'nde aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgiler yer alıyor:

  • Avrupa Birliği'nin denizlerimiz için oluşturduğu küresel eylemler kapsamında; deniz kirliliği, denizlerin korunması, deniz güvenliği, mavi ekonomi, sürdürülebilir balıkçılık ve iklim değişikliği konularında verilen taahhütler ve atılacak somut adımlar;
  • Yolcu Gemilerinin Emniyeti Paketi'nin getirdiği temel yenilikler;
  • Avrupa'nın artan sınır güvenliği;
  • AB'nin uzak bölgelerindeki mavi büyüme fırsatları;
  • Amsterdam Limanı'nın emisyonları azaltmaya yönelik hedefleri;
  • Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

Bülteni okumak için: http://bit.ly/2m3JGCH

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/abbultenleridetay.aspx?duyuru=264&L=ABBultenleri

Keyifli okumalar dileriz!