ESE 2013 Fuarı

Sayın Üyemiz,                                                                                      İlgi : TOBB’dan 16.07.2012 tarih ve 15591  sayı ile gelen yazı İlgi yazıda belirtildiği üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de 23-25 Nisan 2013 tarihlerinde ‘ESE 2013 Avrupa Su Ürünleri Fuarı’ gerçekleştirilecektir. Söz konusu fuara ilişkin çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini teminen, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayanların 20 Temmuz 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar, ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İİB Genel Sekreterliği’ne göndermesi gerekmektedir. Bilgilerinize arz olunu EK TOBB’un yazısı. ESE 2013 Fuarı ön başvuru formu (1 sayfa)

ESE.pdf