Fiberglas tekne sorunu

Denizlere her yıl, muhtemelen karada bertaraf tesisi yetersizliği nedeniyle, balıkçı teknesi ve gezi teknesi de dahil olmak üzere bir çok terk edilmiş veya kullanılmayan fiberglas tekne bırakılmaktadır. Bu, atıkların denize boşaltılmasını düzenleyen anlaşmalara taraf olan Pasifik temsilcileri tarafından açığa çıkarılan bir sorundur. Ancak sorunun büyüklüğü ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Londra Sözleşmesi ve Londra Protokolü Tarafları, 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde IMO Genel Merkezi, Londra'daki toplantıda bir araya geleceklerdir. Toplantıdan beklenen; fiberglas teknelerin bertarafı ile ilgili sorunun büyüklüğü, depolama veya geri dönüşüm alternatifleri ve fiberglasın deniz çevresine potansiyel etkilerine dair daha çok bilgi edinmek için bir çalışma başlatmaktır. Bu tür bir çalışma, atık boşaltımı anlaşmalarının sorunun çözümünde nasıl fayda sağlayabileceği ile ilgili önemli bilgiler sağlayabilir.

Ayrıca bu hafta, ilk olarak 2000 yılında kabul edilen, deniz üzerindeki platformların veya diğer insan yapımı yapıların değerlendirilmesine ilişkin özel rehberlerin güncellenmesindeki gelişmeler gözden geçirilecektir. Gündemdeki diğer bir konu; dip tarama malzemesi yönünden etki listesi ve etki seviyeleri (sedimanların denizde bertaraf edilip edilemeyeceğinin değerlendirilmesine ilişkin karar verme sürecinde kullanılan eşik değerler) ile ilgili bir başka rehberin geliştirilmesidir. Londra Sözleşmesi veya Londra Protokolü'nü imzalayan ülkelerin sularına yıllık ortalama 500 milyon ton izin verilen dip tarama malzemesi boşaltılmaktadır. Dip tarama malzemesinin aşağı yukarı %10'u; denizcilik kaynaklı, endüstriyel ve kentsel deşarjlar veya yüzeysel akış ile kontamine olmaktadır. İzin öncesi dip tarama malzemesinin denize boşaltımının uygunluğunun değerlendirilmesi bu açıdan önemlidir.

Londra Sözleşmesi 39. Taraf Ülkeler İstişare Toplantısı ve  Londra Protokolü 12. Taraf Ülkeler Toplantısı, 2016 Stratejik Planı'na uygunluk ve planın uygulanması ile ilgili konuları da göz önüne alacaktır. Toplantının açılışı IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'i vekaleten IMO Yöneticisi Stefan Micallef tarafından yapılmış olup, toplantıya  Kore Cumhuriyeti'nden Dr. Gi-Hoon Hong başkanlık etmektedir.

Kaynak: International Maritime Organization