• Anasayfa
  • |
  • Gemiadamları ve işletmeciler üzerindeki idari yüklerin hafifletilmesi hk.

Gemiadamları ve işletmeciler üzerindeki idari yüklerin hafifletilmesi hk.

ECSA ve Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), 8-10 Kasım 2017 tarihlerinde Talinn'de gerçekleştirilen Dijital Taşımacılık Günleri'nde, gemi mürettebatının ve şirketlerinin karşı karşıya kaldığı idari yüklerin azaltılması çağrısında bulundu.

Haziran 2016'dan bu yana Avrupa limanlarındaki gemiler için raporlama formalitelerini basitleştirmeyi ve rasyonel hale getirmeyi amaçlayan AB Raporlama Formaliteleri Direktifi (Reporting Formalities' Directive) ne yazık ki amacına ulaşamamıştır. Aksine, mürettebat ve şirketler daha önce olmadığı kadar kötü bir durumla karşı karşıyadır. Tek bir Avrupa penceresinin oluşturulmasından ziyade, değişik ulusal çözümler geliştirilmiş ve hatta Üye Devlet seviyesinde dahi çoğunlukla tek bir çözüm söz konusu olmamıştır. Mevcut durum, idari iş yükünü ve gemiadamlarının bitkin düşme tehlikesini artırmaktadır.

ECSA ve ETF, Avrupa Komisyonu'nun Raporlama Formaliteleri Direktifi ile alakalı problemleri ve bu problemlerin aciliyetini kavramış olmasından memnuniyet duymaktadır. Avrupa Denizcilik Tek Pencere (European Maritime Single Window - EMSW) ortamına ilişkin Etki Değerlendirmesinin başlatılmasını olumlu karşılayan ECSA ve ETF, 2018 yılı baharında bu konuda iddialı bir öneriyi dört gözle beklemektedir. ETF ve ECSA, AB Üyesi Devletleri özellikle istekli olmaya davet ediyor ve gerçek anlamda basitleştirmenin sağlanabilmesinin ve gereksiz idari yüklerin azaltılmasının yalnızca uyumlaştırma yoluyla başarılabileceğini ileri sürüyor.

ETF'nin Politika Sekreteri Philippe ALFONSO: "Harmonize bir sistem, mürettebatın esas görevi olan emniyetli ve güvenli deniz yolculuğuna odaklanmasını mümkün kılacaktır. Tüm tarafları açık görüşlü olmaya teşvik ediyoruz. Elbette vazgeçilebilecek raporlama gereklilikleri, daha iyi şekilde yeniden kullanılabilecek bilgiler ve pek çok aktör için daha net şekilde açıklanabilecek sorumluluklar vardır. Bu değerlendirmenin etraflı şekilde yapılması durumunda, mürettebat ve şirketler üzerindeki idari yüklerde büyük bir azalma olacaktır" dedi. (Kaynak: ECSA)