• Anasayfa
 • |
 • İçeriden Gelen Tehditler: Yaban Hayatı Kaçakçıları ile Taşımacılık Şirket Çalışanlarının Gizli Anlaşması

İçeriden Gelen Tehditler: Yaban Hayatı Kaçakçıları ile Taşımacılık Şirket Çalışanlarının Gizli Anlaşması

​Yaban hayatı kaçakçılığı şebekeleri, yasadışı yaban hayatı ürünlerinin kaçakçılığını kolaylaştırmak amacıyla, ahlaki değerleri hiçe sayan veya suç ortağı olan taşımacılık şirketi çalışanlarıyla ilişkilerini sistematik olarak kullanmaya çalışıyorlar.

Özel Görev Komitesi (Taskforce) analizlerindeki mevcut bilgiye göre; yaban hayatı kaçakçıları, yasadışı yaban hayatı ürünlerini deniz ve hava yoluyla kaçırmak amacıyla nakliye şirketlerinin yozlaşmış çalışanlarını işe almaya, onlara rüşvet vermeye ve onlarla gizli anlaşmalar yapmaya çalışıyorlar.

Bu tür "içeriden gelen tehditler" olarak bilinen vakaların, tüm kurumsal düzeylerde - hem yönetsel ya da denetleyici görevleri olanları ve hem de yükleme memurları veya bagaj görevlileri gibi alt düzey çalışanları kapsayacak şekilde -  yaban hayatı kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu açık bir şekilde görülmektedir ve uluslararası denizcilik ve hava taşıma şirketleri, havayolu yolcu taşımacılığı ile yerel yer hizmetleri acenteleri, nakliye komisyoncuları ve gümrükleme acenteleri de dâhil olmak üzere ulaştırma sektörünün tüm kesimlerini etkilemektedir.

Suç ortağı olan çalışanların yasadışı yaban hayatı ürünlerinin hareketini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için kullandığı özel taktikler mevcut bilgilere göre şunları içerir:

1.         Yaban hayatı kaçak mallarının nakliye konteynerlerine, kargo paketlerine veya valizlere yerleştirilmesini kolaylaştırmak.

2.         Yasadışı sevkiyatların, uygun bir denetim olmadan ya da herhangi bir denetim olmaksızın güvenlik veya gümrük taramasından geçmesine yardım etmek.

3.         Taşımacılıktaki bilgisayar sistemleri için parolaları paylaşmak veya başka türlü erişim sağlamak.

4.         Elektronik yükleme kayıtlarını kaçakçıların yararına manipüle etmek.

5.         Yolcu veya yolcu bagajı belgelerini tahrif etmek veya değiştirmek için yardım etmek.

6.         Nakliye veya işlem belgelerini tahrif etmek veya değiştirmek için yardımcı olmak.

7.         Konşimentoda kasıtlı olarak yanlış beyanlarda bulunulmasına yardımcı olmak.

8.         Hileli veya çalınmış konteyner mühürlerini elde etmek ve kullanmak.

9.         Hileli veya yanlış beyan edilen yolcu bagajı etiketlerini almak ve kullanmak.

Mevcut raporlama, yaban hayatı kaçakçılarının, aktif olarak üye toplamaya çalıştıklarını ya da taşımacılık şirketi çalışanlarına kaçakçılık faaliyetini kolaylaştırmaları için şantaj yaptıklarını göstermektedir. Çoğu durumda, çalışan ile yaban hayatı kaçakçıları arasında aşağıda belirtilen türdeki geçmiş ilişkilerden faydalanılmaktadır:

 

 • Daha önce yaban hayatı kaçakçılığı veya diğer yasa dışı mal (uyuşturucu gibi) kaçakçılığı konularında işbirliğinin bulunması veya ithalat/ihracat vergilerinden ya da düzenlemelerinden kaçınmak gibi diğer yasadışı ticaret şemalarında geçmişe dayanan bir suç ilişkisinin bulunması. Mevcut bilgilere göre, kaçakçılar genellikle yozlaşmış çalışanlarla devam eden güvenilir ilişkiler geliştirirler ve bazı durumlarda bu yasadışı ilişkilerin geçmişi çalışanın şirkette çalışmaya başlamasından önceye dayanır.
 • Yasal ticaret ürünlerinin ithalat ve ihracatını kolaylaştırmak gibi yasal bir iş ilişkisi.
 • Daha önceden birlikte çalışmak veya aynı okula gitmek ya da aynı sosyal çevrelerde bulunmak gibi kişisel ya da profesyonel bir tanışıklık.
 • Yakın veya uzak bir aile ilişkisi.
 • Romantik bir ilişki veya başka bir yakınlık veya arkadaşlık bağı.

Coğrafya:

Yaban hayatı kaçakçılığı ile ilgili en yüksek tehlike her ne kadar özellikle Afrika ve Asya'da bilinen yaban hayatı kaçakçılığı ihracat, transit ve ithalat merkezlerinde ve yakınlarındaki bürolarda bulunuyor olsa da, kaçakçıların ahlak yoksunu veya suç ortağı olan çalışanlarla gizli anlaşmalar yapması küresel bir risk olarak değerlendirilmelidir.

Tehlike İşaretleri:

Kaçakçılar taktiklerini düzenli olarak değiştiriyor olsa da, aşağıda yer alan maddelerin bir arada bulunması, içerden gelen tehdidin daha yüksek bir risk barındığı anlamına gelebilir:

 

 • Bilinen ya da şüphelenilen yaban hayatı kaçakçılarıyla suç ortaklığı bulunan veya daha önceden ilişkisi olan çalışanlar.
 • Özellikle elektronik sistemlerin güvenlik ihlalleri ve / veya ticari işlem, yolcu veya müşteri kayıtlarının bütünlüğü ile ilgili çalışanın görevi kötüye kullanması.
 • Yaban hayatı kaçakçılarının, çalışanları bir iş ilişkisine sokmaya çalıştıklarına dair kanıt.
 • Daha önce yaban hayatı kaçakçılığına isteyerek ya da istemeyerek karışmış olan şirketlerle kurumlar arası ilişki kurmak.
 • Şantaj ya da baskı girişimlerinin göstergesi olabilecek, çalışanların tehdit edildiğine ya da korkutulduğuna dair kanıt.

(Kaynak: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS). Türkçe çevirisi IMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılmıştır.)