• Anasayfa
  • |
  • ICS 2017 Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Odamızın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı

ICS 2017 Yıllık Genel Kurul Toplantısı, Odamızın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı

​2017 ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı, 9-11 Mayıs 2017 tarihleri arasında, İMEAK Deniz Ticaret Odası ev sahipliğinde, İstanbul Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi. 28 ülkeden temsilcinin katıldığı Toplantı'da, 2017 – 2018 yıllarında görev yapacak ICS Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. Buna göre, 2013-2016 yılları arasında Odamızı temsil eden Sn. Süalp Ömer ÜRKMEZ yerine, Sn. Tamer KIRAN Odamızın ICS'deki temsilcisi oldu.

9 Mayıs'ta Four Seasons Otel'de verilen resepsiyonu takiben başlayan Genel Kurul Toplantısı, 10 Mayıs günü Esma Sultan'da düzenlenen bir gala yemeği ve 11 Mayıs'taki boğaz turu ile oldukça sıcak bir atmosferde geçti. Gala yemeğine İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sn. Metin KALKAVAN, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sekreterya katılım sağladı.

Pozitif ve yapıcı bir ortamda gerçekleştirilen Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda ICS, iklim değişikliği hakkındaki Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyum sağlamak üzere, geniş kapsamlı bazı CO2 emisyonlarını azaltma hedeflerini kabul etmesi için IMO'ya baskı uygulamaya karar verdi.  

ICS, diğer denizcilik kuruluşlarıyla birlikte IMO Üye Devletlerine yönelik oluşturduğu bir görüşte, IMO'nun üç Özendirici Hedefi (Aspirational Objectives) kabul etmesini teklif edecektir. Söz konusu Hedefler aşağıdaki gibidir:

  • Uluslararası denizcilikten kaynaklanan yıllık toplam CO2 emisyonlarını 2008 seviyelerinin altında tutmak,
  • Uluslararası deniz taşımacılığında ortalama olarak her ton-km için CO2 emisyonlarını 2050 yılına kadar 2008 yılına kıyasla en az % 50 azaltmak,
  • Süregelen CO2 emisyon azaltımında bir hedef olarak,  2050 yılına kadar uluslararası denizciliğin yıllık toplam CO2 emisyonlarını, 2008 yılına kıyasla, mutabık kalınmış bir orana indirmek.

ICS Başkanı Sn. Esben POULSSON İstanbul'da yaptığı konuşmasında:

"Tıpkı karadaki faaliyetlerin Paris Anlaşması çerçevesinde devletlerin taahhütleri kapsamında olması gibi, IMO'nun da, denizcilik düzenleyicilerinin denizcilik sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik sayıları ve tarihleri içeren bazı iddialı hedefleri kabul ettiğine dair açık ve belirsizliğe yer vermeyen bir işareti küresel topluma göndermesi çok önemlidir" dedi.

ICS, piyasa aksaklıklarına neden olan ulusal veya bölgesel düzeydeki tedbirleri göze almak yerine, gemilerin CO2 emisyon azaltımlarının ele alınmasına ve küresel bir çözümün geliştirilmesine yönelik ek tedbirlerin IMO'nun denetiminde kalmasını istiyor.

Sn. POULSSON: "Deniz taşımacılığı CO2 emisyonlarının azaltılması konusunda çok iyi bir geçmişe sahiptir; fakat ortak CO2 azaltma hedeflerimizin ne olması gerektiğine dair IMO'dan net bir işaret gelmediği takdirde bunu yönlendirmek zordur" dedi.

ICS, IMO'nun söz konusu hedefleri, CO2 emisyonlarının azaltılması hakkında 2018 yılında kabul edilecek olan ön IMO stratejisi kapsamında ele almasını tavsiye edecektir.

CO2 emisyonlarının azaltılmasının taşımacılık ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik muhtemel etkilerine ilişkin gelişmekte olan ülkelerin duyduğu endişeyi kabul eden ICS, IMO tarafından kabul edilen hiçbir hedefin, denizcilik sektörünün toplam CO2 emisyonlarına ya da tek bir geminin CO2 emisyonuna dair bağlayıcı bir üst limite ilişkin herhangi bir taahhüt içermemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

POULSSON: "Artan ticaret ile birlikte etkileyici CO2 emisyon azaltımları, yalnızca -IMO stratejisi tarafından belirlenmesi gereken- fosil içermeyen alternatif yakıtların geliştirilmesiyle başarılabilir" dedi.

POULSSON, "Denizcilik endüstrisi uzun vadede, tıpkı dünya ekonomisinin geri kalanı gibi, nihai olarak fosil yakıttan kurtulmalıdır. Bu amaca ulaşmak, özellikle alternatif yakıtların geliştirilmesi, birçok yılımızı alabilir. Fakat bu yalnızca, denizcilik endüstrisinin bazı iddialı hedeflerin IMO tarafından kabul edilmesi için çaba harcaması ve böylece tüm ilgili tarafların önümüzdeki görevin büyüklüğü hakkında fikir sahibi olmasıyla başarılabilir" dedi.

Toplantıda ele alınan konuların önemli bir kısmını kapsayan ICS 2017 Yıllık Raporu'na ICS'in web sitesinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir.