• Anasayfa
  • |
  • ICS, 2020’de kükürt üst limitinden kaynaklanabilecek kaos konusunda uyarıyor

ICS, 2020’de kükürt üst limitinden kaynaklanabilecek kaos konusunda uyarıyor

​Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), deniz yakıtlarında 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle küresel olarak yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 0,5 kükürt üst limitinin başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin bazı ciddi sorunların BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından acilen çözülmemesi halinde bir "kaos ve karışıklık" durumunun ortaya çıkmasından korkuyor.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 90'nın deniz yoluyla yapıldığı düşünüldüğünde bu tür bir kaos, dünya çapında enerji, hammadde ve mamul ürünlerin taşınması bakımından ciddi sonuçlar doğuracaktır.

Bu görüş, geçtiğimiz hafta Hong Kong'da bir araya gelen ICS üyesi ulusal armatör birliklerinin Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın ana sonucuydu.

Hong Kong'dan konuşan ICS Başkanı Esben POULSSON şunları söyledi:

"Denizcilik endüstrisi, IMO'nun küresel kükürt üst limitini ve getireceği olumlu çevresel faydaları tam olarak desteklemekte ve yakıt maliyetlerinde ortaya çıkaracağı önemli artışı kabul etmeye hazır bulunmaktadır. Ancak hükümetler bazı ciddi sorunları önümüzdeki birkaç ay içinde tatmin edici bir şekilde ele almazlarsa, deniz ticaretinin düzgün akışı tehlikeli bir şekilde engellenebilir. Dünya çapındaki tüm limanlarda 1 Ocak 2020'ye kadar yeterli miktarda uygun yakıtın bulunabileceği hala şüphelidir. Ayrıca, petrol rafinerilerinin vaat ettiği yeni karışık yakıtların çoğu için küresel standartların olmaması durumunda, uygun olmayan yakıt kullanımı nedeniyle potansiyel olarak bazı ciddi emniyet sorunları bulunmaktadır."

POULSSON sözlerine şunları ekledi:

"Hükümetler, petrol rafinerileri ve yakıt maliyetini karşılamaktan sorumlu gemi kiralayanları, 1 Ocak 2020 tarihinden önceki aylarda gemilerin uygun yakıtı satın almaya başlamaları gerektiğini anlamalılardır. Fakat şu anda hiç kimse ne tür yakıtların, hangi fiyatta, hangi özellikte ya da ne miktarda mevcut olacağını bilmiyor. Herkes bu durumu çabucak kavramazsa, limanlarda mahsur kalan gemi ve yük karmaşasıyla karşı karşıya kalabiliriz."

ICS, küresel kükürt üst sınırı uygulaması hakkında Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan kritik IMO toplantısında hükümetlerin yukarıda bahsedilen meseleler hakkında ciddi bir ilerleme sağlamaları gerektiğini vurguluyor. ICS, söz konusu IMO toplantısına sektörün diğer uluslararası kuruluşlarıyla birlikte ayrıntılı birtakım teknik tebliğler sunacaktır.

Avrupa Komisyonu, IMO'nun CO2 Azaltma Stratejisine saygı duymalıdır

Hong Kong'da gerçekleştirilen ICS Yıllık Genel Kurul Toplantısı, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir strateji hakkında Nisan 2018'te kabul edilen tarihi BM IMO anlaşmasına desteğini teyit etti. Buna, sektörün CO2 verimliliğini 2030 yılına kadar en az yüzde 40 ve 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artıracak hedefler ve sektörün toplam sera gazı emisyonlarını deniz taşımacılığı talebindeki artışa bakılmaksızın 2050 yılına kadar en az yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen çok iddialı bir hedef de dâhildir.

ICS üyesi ulusal kuruluşlar, yeni IMO stratejisi doğrultusunda 2023'ten önce uluslararası denizcilikten kaynaklanan CO2 emisyonlarının daha da azaltılmasını doğrudan etkileyecek olan ek IMO düzenlemelerinin acil olarak geliştirilmesine katkıda bulunmayı kabul ettiler. Üyeler, deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hakkında Ekim ayında yapılacak bir sonraki IMO toplantısı öncesinde ICS'in ayrıntılı öneriler sunmasına karar verdiler.

MRV kuralını küresel rejimle uyumlaştırmaya yönelik bir taahhüt vermiş olan Avrupa Birliği'nin, IMO tarafından hâlihazırda kabul edilen küresel sistemle çelişen bölgesel bir CO2 raporlama sistemini uygulamayı sürdürmeye dair açık niyete sahip olması, ICS Üyelerinde ciddi hayal kırıklıkları yaratmıştır.

ICS Başkanı Esben POULSSON: "Avrupa Komisyonu'nun nihai tavsiyelerini beklemeye devam ediyoruz. Ancak denizcilik endüstrisi, gerçekteki CO2 emisyonlarıyla ilgisi olmayan ve armatörleri haksız yere cezalandırmak için kullanılacak soyut operasyonel verimlilik ölçütlerine göre her bir gemi için oluşturulan verilerin yayınlanması konusundaki muhalefetini açıkça ortaya koymuştur. IMO CO2 veri toplama sistemi ile tam bir uyumun sağlanmadığı her seçenek, deniz ticaretini ve küresel denizcilik pazarını tehlikeye atan tek taraflı tedbirleri caydırmak maksadıyla kısa bir süre önce IMO sera gazı emisyonlarını azaltma stratejisini kabul eden AB üyesi olmayan pek çok ülke tarafından kötü niyet göstergesi olarak değerlendirilecektir," dedi.

(Kaynak: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS). Türkçe çevirisi IMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından yapılmıştır.)