• Anasayfa
  • |
  • ICS: Çevresel sürdürülebilirlik ekonomik sürdürülebilirliği gerektirmekte

ICS: Çevresel sürdürülebilirlik ekonomik sürdürülebilirliği gerektirmekte

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (International Chamber of Shipping-ICS), 20 Kasım 2017'de Paris'te "yeşil büyüme" ile ilgili düzenlenen bir çalıştayda, OECD Gemi İnşa Çalışma Grubu'ndaki hükümetlerin ticaret temsilcilerine yaptığı konuşmanın başlıca mesajı: "Denizcilik endüstrisi, ekonomik olarak da sürdürülebilir olduğu takdirde çevresel olarak sürdürülebilir olabilir." şeklindeydi.

ICS Politika Müdürü Simon BENNETT'e göre armatörler için daimi sorun; tersaneleri ihtiyaç fazlası gemi üretimi için teşvik eden hükümet sübvansiyonları ve destek tedbirlerinin de etkisiyle görülen kapasite fazlasıdır.

Mr BENNETT, "Hükümetler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesinde denizcilik sektörüne yardımcı olmak konusunda ciddiler ise OECD'nin, gemi yapımında piyasa baskısı yaratan önlemlerin kaldırılması ile ilgili küresel bir anlaşma sağlamak için yeniden çaba göstermesi gerekmektedir. Gemi inşa ile ilgili çalışma grubunun 50 yılı aşkın süredir bulunmasına karşın henüz çok az ilerleme kaydetmiş olması, birkaç yıldır askıda olan yeni bir OECD anlaşması ile ilgili müzakerelerin son turu ile birlikte hayal kırıklığı yaratmaktadır." diye ifade etmiştir.

Ayrıca ICS, denizcilik sektörünün çevresel performansını daha ileri seviyeye taşıyan gelişmeleri açıklamıştır.

  • Mr BENNETT, "IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi'nin başarılı bir şekilde uygulanması açısından armatörler, henüz kullanmak zorunda olmasalar bile dünya çapındaki tüm işletme koşullarına uyum sağlamak amacıyla mümkün olduğunda, yalnızca 2016 yılında IMO tarafından kabul edilen güncel ve daha sağlam tip onayı standartlarına uygun olarak onaylanan arıtma sistemlerini kurmalıdır." diye belirtmiştir.
  • 2020 yılı küresel kükürt sınırlaması ile ilgili olarak ICS, eşit rekabet sağlamak amacıyla, uyumlu olmayan gemi yakıtı kullanımının yasaklanması gerektiğine ilişkin diğer armatörler birlikleri ile birlikte IMO'ya bir öneri sunulması üzerine çalıştıklarını açıklamıştır.
  • Mr BENNETT, denizcilik sektörü kaynaklı CO2 emisyonlarının azaltılması için IMO tarafından uygun ve kararlı bir strateji geliştirilmesi konusunda; "ICS'in vizyonu, bir an önce alternatif yakıtlar ve yeni sevk gücü teknolojileri kullanılarak sıfır CO2 emisyonu sağlamaktır. Ancak gemiler fosil yakıtlara bağlı olduğu sürece IMO Üye Devletleri'nin, gelişmekte olan ekonomilerin sıfır CO2 emisyonu vizyonunun ticarete ve sürdürülebilir gelişmelerine olan etkileri ile ilgili haklı endişelerini de göz önünde bulundurarak, kısa vadede ne yapılabileceğine ilişkin hem politik hem de teknik olarak gerçekçi olması gerekmektedir." diye ifade etmiştir.

Kaynak: www.green4sea.com