• Anasayfa
  • |
  • IMO balıkçı teknelerinin güvenliğini arttırmayı hedefliyor

IMO balıkçı teknelerinin güvenliğini arttırmayı hedefliyor

Balıkçı teknelerinin güvenliğini sağlamak Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün misyonları arasında yer alır. Bu misyona yönelik Cape Town Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanmasıyla ilgili konuları görüşmek için 16-20 Ekim 2017 tarihlerinde Cape Town, Güney Afrika'da bir seminer düzenlendi. IMO Deniz Güvenliği Bölümü, Denizcilik Teknolojisi Başkanı, "Sözleşme, onaylanıp yürürlüğe girdiğinde ve uygulanmaya başlandığında, balıkçı teknelerinin bayrak, liman ve kıyı devletlerince kontrolünü kolaylaştırarak uluslararası platformda bağlayıcı olacaktır. Ayrıca yasal olmayan, kayıt dışı ve düzensiz balıkçılık faaliyetleriyle daha etkin bir mücadele yürütülmesine de yardımcı olacaktır," dedi.

Sözleşme, açık denizlerde seyreden 24 metre ve üzerindeki 3,600 balıkçı teknesine sahip en az 22 devletin onayından 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. Ekim 2017 itibariyle Kongo, Danimarka, Almanya, İzlanda, Hollanda, Norveç ve Güney Afrika olmak üzere, gerekli koşullarda 884 balıkçı teknesine sahip yedi devlet sözleşmeye taraf olmuştur.

Denizde Can Güvenliği için Uluslararası Sözleşme (SOLAS) gibi yük ve yolcu gemilerine yönelik uluslararası sözleşmeler yasal geçerliliklerini uzun zaman önce kazanmışken, balıkçı tekneleri için herhangi bir temel sözleşme yürürlükte değildir. Sonuç olarak, teknelerin ve can kurtarma ekipmanın elverişliliği, haberleşme ve yangınla mücadele cihazlarının durumu, ve balıkçı teknesi yapımıyla ilgili uygulanan uluslararası, bağlayıcı koşullar bulunmamaktadır.

 IMO, balıkçı teknelerinin güvenliğiyle ilgili sözleşmenin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle, dünyanın çeşitli bölgelerinde Cape Town Sözleşmesi'nin önemini ve taraf devletlerin sorumluluklarını açıklayan ve Sözleşme'nin ulusal mevzuata nasıl uyumlu hale getirileceğini ele alan seminerler düzenlemektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve IMO işbirliğinde şimdiye kadar Pasifik bölgesi ve Afrika'nın Fransızca konuşulan bölgeleri ile Doğu Asya, Karayipler ve Latin Amerika bölgelerinde 50'den fazla ülke için seminerler düzenlendi. Cape Town seminerine bölgeden 10 ülke katıldı.

Kasım ayında toplanacak IMO Meclisi'nin, "IMO gemi kimlik numarası" planını, bayrak devletinin yargılama alanının dışındaki sularda seyretmeye yetkisi olan, toplam uzunluğu 12 metreyi geçmeyen ve çelik olmayan malzemeden yapılmış, 100 veya daha fazla gros ton kapasitesine sahip balıkçı tekneleri ile 100 gros tonun altındaki tüm motorlu balıkçı teknelerinde uygulaması için karar alması bekleniyor. Gönüllülük esasına göre uygulanacak bu Kararla yasal olmayan, kayıt dışı ve düzensiz balıkçılık faaliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

 IMO, ayrıca, 2012'de yürürlüğe giren Balıkçı Tekneleri Personelinin Eğitim, Sertifika ve Vardiya Standartlarına İlişkin Uluslararası Sözleşme (STCW - F 1995)'yi eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla yeniden değerlendiriyor. Sözleşme, balıkçılık sektörünün özelliklerini, çalışma ortamını ve deniz çevresine verilen zararın engellenmesi gibi konular etrafında güncelleniyor.

 

Kaynak: IMO internet sitesi.