• Anasayfa
  • |
  • IMO Meclisi otuzuncu oturumunu gerçekleştirdi

IMO Meclisi otuzuncu oturumunu gerçekleştirdi

IMO Meclisi, 27 Kasım - 6 Aralık 2017 tarihleri arasında Londra'daki IMO merkez binasında otuzuncu oturumunu gerçekleştirdi. Şimdiye kadarki en geniş katılımlı Meclis toplantısına yaklaşık 1,400 kişi katıldı.

 

Stratejik plan kabul edildi

2018-2023 stratejik planını kabul eden Meclis yeni kararlar aldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne uygun olarak belirlenen kararlar şunlardır:

-IMO yönetmeliklerinin daha etkili uygulanmasını sağlamak

-Yasa ve kılavuzlar için yeni ve gelişmekte olan teknolojilerden yararlanmak

-İklim değişikliğiyle mücadele etmek

-Okyanus yönetimi için çalışmak

-Uluslararası ticaretin güvenliğini arttırmak

-Yasa ve kılavuzların düzenlenmesi için daha fazla veri toplamak, Üye Devletler'in ve sektörel aktörlerin görüşlerine daha etkin olarak yer vermek

-Üye Devletler'in, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, bağışçıların ve IMO Sekreterliği ile tüm paydaşlarının organizasyon yapısını geliştirmek.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için teknik işbirliği

Meclis'in aldığı kararlara göre; IMO Teknik İşbirliği Komitesi, hedeflerin başarılmasına katkı sağlayan çalışma alanlarına öncelik verecek ve en az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan küçük ada ülkelerinin ve Afrika'nın deniz taşımacılığı ihtiyaçlarını dikkate alacaktır. Ayrıca, Üye Devletler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri için belirledikleri programa denizcilikle ilgili konuları da dâhil edeceklerdir. Son olarak, teknik işbirliği çalışmalarına destek olmak için Üye Devletler'in, uluslararası, bölgesel ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve sektörün bağışları teşvik edilecektir.

 

Plastiklerin sebep olduğu deniz kirliliği

Meclis, okyanusların ve denizlerin korunması kapsamında plastiklerin neden olduğu deniz kirliliğini ele aldı. IMO MARPOL Anlaşması ve Londra Konvansiyonu ile Protokolü plastiklerin ve atıkların denize boşaltılması sorunuyla doğrudan ilgilenmektedir.

Sözleşmelere taraf olan üye devletlerden Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin gelecek oturumlarına kadar somut öneri ve teklifler geliştirmeleri istenmiştir.

 

Kutup Kodu'nda ikinci aşama

Kutup Kodu'nun Mayıs 2018'de uygulanmaya başlayacak ikinci aşaması SOLAS anlaşmasının kapsamadığı balıkçı tekneleri ile küçük gemiler için geçerli olacaktır.

 

Liman Devleti Kontrolü için yeni prosedürler kabul edildi

2011'de kabul edilen prosedürlerde (Karar A.1052(27)) güncellemeler yapıldı. Güncellemeler özellikle; Uluslararası Güvenlik Yönetimi (ISM) Kodu, denizci sertifikaları, dinlenme ve çalışma saatleri ile 1974 SOLAS Konvansiyonu'nda yapılan yasal değişikliklerin erken uygulamaya alınması hakkındaki prosedürlere odaklandı.

 

Sigorta sertifikaları için yetki devrine karar verildi

1992 Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi ve 2010 HNS Konvansiyonu'nun gerektirdiği sigorta sertifikaları için yetki devri kararı alındı.

Meclis'in kararına göre, bu iki sözleşmeden birine taraf olan devletler, sigorta belgesi veya diğer mali güvenceleri sağlamak konusunda tanınmış kuruluşlara yetki verebilecek.

 

Kaynak: IMO Basın Bildirisi.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/37-A30.aspx