• Anasayfa
  • |
  • IMO ve EBRD arasında kurulan ortaklıkla sürdürülebilir denizcilik için yeni bir adım atıldı

IMO ve EBRD arasında kurulan ortaklıkla sürdürülebilir denizcilik için yeni bir adım atıldı

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında yeni bir ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmanın kapsadığı ülkelerin liman ve denizcilik sektörlerinde, özellikle güvenlik ve çevre konularında yapılacak kapasite artırma faaliyetleriyle deniz taşımacılığının daha sürdürülebilir yöntemlerle yapılması amaçlanıyor.

Anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, "Bu stratejik ortaklığın, IMO'nun küresel sorumluluk ve rolü ile EBRD'nin yatırım ve finans konularındaki tecrübe ve uzmanlığını bir araya getirmesi ve böylece deniz taşımacılığı için daha sürdürülebilir yöntemlerin kullanılmasını ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasını teşvik etmesi beklenmektedir," dedi.

IMO ve EBRD, yatırımlar için finans sağlamak dışında anlaşma kapsamındaki ülkelere teknik alanlarda tavsiyeler ile proje hazırlama ve planlama ve kurumsal kalkınma için hizmetler sunacak ve kapasite artırma faaliyetleri yürütecektir. Öncelikle Azerbaycan, Fas, Gürcistan, Mısır, Tunus ve Türkiye'deki ulusal makamlarla ortak projeler için işbirliği yapılacaktır.

Boşluk (Gap) analizinin yapılacağı projelerde IMO kurallarının etkili bir şekilde uygulanarak güvenlik ve çevre hakkındaki çeşitli konular üzerinde odaklanılması ve özellikle aşağıdaki alanlara ağırlık verilmesi planlanıyor:

-sürdürülebilir taşımacılık için yatırım fırsatları

-katı dökme yüklerin ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması

- deniz trafiğinin ve elektronik iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve tek pencere sistemin uygulanması

- Balıkçılıkla ilgili IMO Cape Town Sözleşmesinin (2012) kabul edilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek

- limanlardaki emisyon durumlarının değerlendirilmesi ve emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi

- gemilerin hava kirliliği ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanması ve geliştirilmesi

- biyolojik istilalara yönelik risk değerlendirmeleri yapılması ve liman kabul tesisleri için uygun yerlerin, acil müdahale tedbirlerinin ve uygun ticari modellerin saptanması.

 

Kaynak: IMO Basın Bildirisi.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/02-EBRD-IMO-MOU.aspx