• Anasayfa
  • |
  • IMO ve Sektörün Önde Gelen Kuruluşları Korsanlıkla Mücadeleye Devam Dedi

IMO ve Sektörün Önde Gelen Kuruluşları Korsanlıkla Mücadeleye Devam Dedi

IMO, ICS, BIMCO, INTERTANKO, INTERCARGO gibi sektörün önde gelen kuruluşları Aden körfezi ve Doğu Hint Okyanusu kıyılarında meydana gelen gemi kaçırmalarının ve gemi kaçırma teşebbüslerindeki azalmadan memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Bahse konu azalmanın sebebi olarak bölgede savaş gemilerinin varlığını sürdürmesi, ticari gemilerin saldırılara karşı koruyucu önlemler alması, potansiyel tehditlerin yerlerinin bilinmesi ve Somali kıyılarında gerekli tedbirlerin arttırılması gibi faktörler gösterilmiştir. Söz konusu Kuruluşlar, Somali ve civarındaki korsanlık sorununun uzun vadede kesin çözümünün Somali’de etkin kanunlar yapacak ve uygulayacak bir hükumetin oluşturulması olduğunu belirtmişlerdir. Ancak, anılan hükumet oluşana kadar, mevcut önlemlerde azalma olmamalı ve korsanlık faaliyetleri savaş gemilerinin varlığı ile caydırılmaya ve engellenmeye devam edilmelidir. Kuruluşlar, bu hususta armatörleri, denizcilik şirketlerini, gemi operatörlerini, kaptanları, gemi adamlarını En İyi Yönetim Uygulaması 4 (Best Management Practice 4 – BMP 4) gibi IMO tarafından tavsiye edilen tedbirleri almaya devam etmeye davet etmişlerdir.  (05.07.2013 tarihli Lloyd’s List Gazetesi’nde yayınlanmıştır.)