• Anasayfa
  • |
  • İzlanda MARPOL Ek VI’ya taraf oldu

İzlanda MARPOL Ek VI’ya taraf oldu

IMO'nun gemiler kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili sözleşmesi İzlanda tarafından imzalandı. Böylece sözleşmeye taraf olan toplam ülke sayısı 89'a yükselmiş olup, bu ülkeler dünya deniz ticareti tonajının %96'dan fazlasını temsil etmektedir.

MARPOL Ek VI, gemilerin oluşturduğu egzoz gazlarında bulunan kükürt oksitler ile azot oksitlerin de dahil olduğu ana hava kirleticileri sınırlandırmakta ve ozon tabakasını incelten maddelerin kasıtlı olarak atmosfere salınmasını önlemektedir. Ayrıca sözleşme, gemiler kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla enerji verimliliği önlemlerini içermektedir.

İzlanda'nın İngiltere Büyükelçisi Stefán Haukur Jóhannesson, sözleşmeye katılım belgesini vermek üzere IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ile IMO Genel Merkezi Londra'da (22 Kasım 2017) bir araya gelmiştir.

Kaynak: www.imo.org