JEC Europe Fuarı

Sayın Üyemiz,                                                                                      İlgi : TOBB’dan 17.08.2012 tarih ve 18013  sayı ile gelen yazı İlgi yazıda belirtildiği üzere Fransa’nın Paris şehrinde 12-14 Mart 2013 tarihleri arasında dünyanın en büyük kompozit hammaddeleri, ürünleri ve teknolojileri fuarı ‘JEC Europe 2013 Fuarı’ gerçekleştirilecektir. Fuara ilişkin detaylı bilgiler ekte verilmektedir. Bilgilerinize arz olunur.

untitled2.bmp