• Anasayfa
  • |
  • Küresel ısınma ile mücadele çok yavaş

Küresel ısınma ile mücadele çok yavaş

BM Emissions Gap Raporu’na göre, ülkelerin küresel ısınma ile mücadele için kabul ettikleri ulusal hedeflerle 2030 yılına kadar azaltılması gereken emisyon miktarının sadece üçte biri azaltılabilecek. Rapora göre özel sektör ve ulusal düzeydeki çalışmalar endişe verici derecede yavaş ilerliyor.
Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan yeni bir değerlendirmeye göre, Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleştirilmesi için hükümetler ve devlet dışı aktörlerin acil olarak daha iddialı çalışmalar başlatmaları gerekiyor.
Bonn’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı’nın arifesinde yayımlanan BM Emissions Gap Raporu’nun sekizinci baskısı, ulusal hedeflerle 2030 yılına kadar azaltılması gereken emisyon miktarının sadece üçte birinin azaltılabileceğini ve özel sektördeki ve alt ulusal düzeydeki çalışmaların bu endişe verici farkı kapatamayacak kadar yavaş ilerlediğini ortaya koyuyor.
Halihazırda, mevcut Ulusal Katkı Niyet Beyanları (INDC) hayata geçirildiği takdirde bile dünyanın 2100 yılına kadar en az 3°C derece ısınma olasılığı çok yüksek. Bu da hükümetlerin 2020’de INDC’lerini revize ederken çok daha iddialı taahhütlerde bulunmaları gerektiği anlamına geliyor.
Amerika Birleşik Devletleri 2020’de Paris Anlaşması’ndan ayrılma niyetini açıklamıştı. ABD bunu gerçekleştirdiği takdirde önümüzdeki resim daha da karanlık olacak.
Ani bir ekonomik büyüme CO2 emisyonlarını artırabilir
Karbon dioksit emisyonlarının 2014 yılından bu yana stabil olmasının arkasında kısmen de olsa yenilenebilir enerjideki, özellikle de Çin ve Hindistan’daki, büyüme yatıyor. Ancak rapor, metan gibi diğer sera gazlarının halen artmakta olduğuna ve küresel ölçekte yaşanacak ani bir ekonomik büyümenin karbon dioksit emisyonlarını tekrar yükseltebileceğine dair uyarıda bulunuyor.
Başarının anahtarı teknoloji yatırımları
Paris hedeflerini gerçekleştirmek için hükümetler, özel sektör, şehirler ve diğer aktörlerin daha yüksek ve daha hızlı emisyon azaltımı gerçekleştirecek çalışmaları bir an önce hayata geçirmeleri gerekiyor.
Rapor, bunu özellikle tarım, yapı, enerji, ormancılık, sanayi ve ulaşım sektörlerinde hayat geçirmenin yollarını ele alıyor. Rapora göre, bu sektörlerde teknolojiye yatırım yapılarak 2030 yılına kadar yılda 36 GtCO2e miktarına kadar emisyon azaltımı sağlamak mümkün olabilir.
Sektörlerdeki potansiyelin büyük kısmı belirli birkaç alanda yapılacak yatırımlardan geçiyor: Güneş ve rüzgar enerjisi, verimli teçhizat, verimli binek araçları, ormanlaştırma ve ormansızlaştırmanın durdurulması bunların başında geliyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi (02.11.2017)