• Anasayfa
  • |
  • Küresel ısınma yüzünden şehirlerde ortalama sıcaklık 8°C artacak

Küresel ısınma yüzünden şehirlerde ortalama sıcaklık 8°C artacak

1.692 şehrin son 65 yıllık sıcaklık değişimini inceleyen uzmanlar, küresel ısınma ve betonlaşma ile beraber 2100 yılında şehirlerdeki ortalama sıcaklığın 8°C artacağını öne sürüyor.

Böyle bir sıcaklık artışının şehirde yaşayanlar için çok büyük etkileri var. Artacak sıcaklıklar yüzünden şehirde yaşayanların sağlığı kötü şekilde etkilenip, çalışma koşullarını zorlaştırabilir ve zaten kısıtlı olan su gibi kaynaklara şehirlerden ulaşmayı zorlaştırabilir.

Bu analiz iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının bu yüzyıl içerisinde giderek artmasını baz alan en kötü senaryoya göre düzenlendi. Bu senaryoya göre şehirlerde kaynaklanacak sıcaklık artışının %70'i küresel ısınmadan kaynaklanıyor. Geriye kalan ısınmanın diğer kaynağı ise "Kentsel Isı Adası" etkisinden kaynaklanıyor.

"Kentsel Isı Adası" etkisi şehirlerde bulunan park, göl ve diğer ısı tutan doğal alanların yok edilmesi ve yerine asfalt ve beton konulması yüzünden ortaya çıkıyor. Bu etki şehirleri etrafındaki diğer alanlardan çok daha sıcak yapıyor.

Hollanda Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi'nden araştırmaya liderlik yapan Francisco Estrada nüfusun en fazla bulunduğu şehirlerde bu iki etki yüzünden 8 dereceden de daha fazla artış görülebileceğini belirtiyor.

Türkiye'den de 26 şehri inceleyen araştırma, sıcaklık artışlarının şehirlerin bütçesini ne kadar etkileyeceğini bulmayı amaçlıyor. Bu araştırmaya göre sıcaklık artışları yüzünden şehirler 2050 yılına kadar ortalama olarak gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) %1.4 ile %1.7'sini, 2100 yılında ise GSYİH'larının %2.3 ile %5.6'sını kaybedebilir.

Estrada, özellikle Kentsel Isı Adası etkisinin giderek artan bir şekilde ısı artışına ve uzun dönemde ekonomik kayıplara yol açacağını belirtiyor. Şehirler her ne kadar dünyada %1'lik bir alan kaplasa da üretilen enerjinin %78'ini tüketiyor. Bu yüzden şehirler küresel karbondioksit salımının da %60'ına yol açmakta.

Kaynak: www.yesilist.com