• Anasayfa
 • |
 • Küresel Su Kirliliği ile İlgili 29 Endişe Verici Gerçek Hk.

Küresel Su Kirliliği ile İlgili 29 Endişe Verici Gerçek Hk.

Küresel Su Kirliliği İle İlgili 29 Endişe Verici Gerçek 

 Gezegenimizde 7.125 milyar insan yaşamaktadır. Bu rakamın 2050 yılına kadar 10 milyara yükselmesi beklenmektedir. Nüfus arttıkça kaynaklara olan talebimiz de artmakta, bu durum daha fazla soruna neden olmaktadır. Özellikle su kaynakları, nüfus artışından büyük ölçüde etkilenmektedir. Tüm kıtalardaki su kaynakları her zamankinden daha kirli hale gelmiştir. 

 Su kirliliği küresel bir problemdir ve şimdi harekete geçilmezse gelecekte daha ciddi sonuçları olacaktır. Aşağıda, sorunun ne kadar ciddi olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacak, istatistiki 29 endişe verici tehlikeli durum bulunmaktadır. 

 1. Küresel bazda 5 milyar insan yeterli atık su (kanalizasyon) hizmeti alamamaktadır.
 2. Dünya nüfusunun %18'i tuvalet ihtiyacını açıkta gidermektedir. Bu durum yakındaki su kaynaklarının kalitesini düşürmekte ve insan sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır.
 3. Temiz içme suyu ve sağlık önlemlerinin eksikliği Kolera, Sıtma ve İshal gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
 4. Dünya genelindeki ölümlerin %3’ü, temiz olmayan veya yetersiz su, temizlik ve hijyen gibi parametrelerden kaynaklanmaktadır. Bu rakam 5 yaş altındaki 15 milyon çocuğu içermektedir.
 5. Her gün 2 milyon tondan fazla atık su, endüstriyel ve tarımsal atık dünya sularına deşarj edilmektedir. Bu rakam tüm dünya nüfusunun ağırlığına eşdeğerdir.

 

 1. Food&Water Watch tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2025 yılında yaklaşık 3.5 milyar insan, büyük ölçüde su kirliliğinden kaynaklı su kıtlığı ile karşılaşacaktır.

 

Kuzey Amerika

 

 1. ABD’de, içme suyu olarak kullanılan yeraltı su kaynaklarında 73 farklı türde böcek ilacı tespit edilmiştir.
 2. ABD'de yılda 12-18 milyon sudan kaynaklanan hastalık vakasıyla karşılaşılmaktadır.
 3. Birleşik Devletler'de nehirlerin %40'ı ile göllerin %46'sı kirlidir ve yüzme, balıkçılık veya sudaki yaşam açısından sağlıklı bulunmamaktadır.
 4. Yılda, 1.2 trilyon galonun üzerinde arıtılmamış kanalizasyon, yeraltı suyu ve endüstriyel atık Birleşik Devletler sularına deşarj edilmektedir.
 5. Kanada; Petitcodiac, Okanagan ve Eastmain Nehirleri gibi, dünyanın en kirli nehirlerinden 10'una sahiptir. 

Güney Amerika 

 1. Latin Amerika'da kullanılan tüm suyun %70'inden fazlası, arıtılmadan nehirlere geri verilmektedir.
 2. Birleşmiş Milletler’e göre, kıtadaki 36 milyon insanın temiz ve güvenli içme suyuna erişimi bulunmamaktadır.
 3. Denetlenmeyen özel şirketler, genellikle kimyasal ve endüstriyel atıkları içme suyu kaynakları olarak kullanılan nehirlere ve akarsulara doğrudan boşaltmaktadır. 

Afrika 

 1. Ciddi organik kirlilik (atık su ve tarımsal gübrelerin arıtılmamasından kaynaklanan), Afrika'daki nehirlerin yaklaşık %15'ini etkilemektedir.
 2. Endüstriyel atıkların %70'i arıtılmadan deşarj edilerek kullanılabilir su kaynaklarını kirletmektedir.
 3. Sahra Altı Afrika, uygun sağlık koşullarına ulaşımda dünyanın geri kalmış bölgelerinden biridir.
 4. Hastalık ve ölüm etkilerinin bir sonucu olarak Afrika'da su ve sağlık önlemleri eksikliği nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplar, 28 milyar dolar veya gayri safi yurtiçi hasılanın %5'i civarında tahmin edilmektedir.

   

Avustralya 

 1. Plastik kirliliği Avustralya çevresindeki okyanuslar için büyük bir problem teşkil etmektedir.
 2. Deniz kuşlarının %85'i, plastik kirliliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir.
 3. Sydney, North Shore'da her yıl 12000 kilogramdan fazla çöp ve 75000 litreden fazla kimyasal deterjan su kaynaklarına karışmaktadır.

 

Asya

 

 1. Çin'de en az 320 milyon insanın temiz içme suyuna erişimi bulunmamaktadır.
 2. Asya'daki 1.8 milyar insan su suya ulaşamamaktadır.
 3. Bangladeş'teki toplam alanın yaklaşık %85'i kirli yer altı suyuna sahiptir.
 4. Bangladeş'te yaşayan yaklaşık 70 milyon insan toksik ve zehirli olan kanserojen arsenikle kirlenmiş yeraltı sularına maruz kalmaktadır.
 5. Çin’de yeraltı sularının yarısından fazlası kirlenmiştir.

 

Avrupa 

 1. Avrupa genelinde, sularda birçok kirletici madde tespit edilmiştir. En endişe verici olanlar pestisitler, petrolün yanmasından veya organik maddelerden kaynaklanan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHs), tüketim ürünlerinde sıkça kullanılan bromlu alev geciktiriciler (BFRs) ve tekne gövdesinde kullanılan, uluslararası yasaklanmış bir kirlenme önleyici boya bileşeni olan tributiltin (TBT)dir.
 2. Avrupa’daki nehir ve göllerin yarısına yakını kirlilik tehdidi altındadır.
 3. Avrupa'daki yeni saha araştırmaları, mevcut kirliliğin %14'ünün su canlılarını öldürecek kadar yüksek oranda olduğunu göstermektedir.

 

Su Kirliliği Hakkında Ne Yapabiliriz?

 • Su Altyapısı Yatırımı

En kabul edilebilir yaklaşım, dünyanın su altyapı hizmetinin, temiz su sağlamak için gereken standartlara getirebilmesi amacıyla, dünya genelinde 10 yıl boyunca günde en az kişi başına 70 dolarlık bir yatırımın gerektiğini belirtmektedir. 

 

 • İşletmeleri Sorumluluğu

Su kirliliği sorununun büyük bir kısmı, kamusal su alanlarına atılan endüstriyel atıklardan kaynaklanmaktadır. Bu durum, özellikle mevzuatların yetersiz olduğu Asya ve Afrika’da dikkat çekmektedir. İşletmelerin çevre ile etkileşimleri konusunda daha sorumlu bir yaklaşım benimsemeleri gerekmektedir.

 

 • Bireysel Sorumluluk

Su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için neler yapılması gerektiği düşünülmelidir. Evlerde yağ bazlı boya veya toksik kimyasal bileşikler kullanıldıysa, yerel bir geri dönüşüm merkezinde doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olunmalıdır. Bozunmayan ürünler kesinlikle tuvalete veya lavaboya atılmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Waterlogic