• Anasayfa
  • |
  • Liman Devleti kontrol rejimleri arasındaki işbirliği, uyum ve bilgi paylaşımı güçlendirilecek

Liman Devleti kontrol rejimleri arasındaki işbirliği, uyum ve bilgi paylaşımı güçlendirilecek

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 24-26 Ekim 2017 tarihlerinde liman Devleti kontrolü (PSC) hakkında atölye çalışması düzenledi. Uluslararası yönetmeliklere uygun olarak hareket edilip edilmediğini araştıran Liman Devleti kontrol rejimleri, IMO'yla olan bilgi paylaşım süreçlerini geliştirileceklerini ve kendi aralarında daha kuvvetli bir işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Toplantıda ortaya konulan tavsiye kararları, IMO ve PSC rejimlerinin bakanlık makamlarınca değerlendirilecektir.

Katılımcılar, istatistiksel çıktıların geliştirilmesi ve PSC rejim sistemlerinin daha uyumlu bir hale getirilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, "siyah/gri/beyaz liste" uygulamasından, söz konusu geminin risk profilinin ortaya konmasına dayanan bir yaklaşımın olanaklarını araştırmaya karar verdiler.

PSC rejimlerinin, bilgi sistemlerine, beklenenden daha düşük performans gösteren gemiler için ortak bir liste eklemeleri ve güncelliğini sağlamaları tavsiye edildi. Bilgi paylaşımı sürecini daha etkin bir hale getirmek için PSC rejimleri arasında ortak bir platform kurulması ve çalışma politikalarının geliştirilmesi de tartışıldı.

IMO'nun çalışmalarının nasıl sonuçlandığını takip etmek, gemideki uygulamalarla ilgili doğrudan bilgi toplamak ve teknik işbirliği ile kapasite arttırma faaliyetlerini desteklemek için IMO ve PSC rejimleri arasındaki ortaklığın daha ileri bir düzeye taşınması tavsiye edildi.

Mevcut uygulamada PSC rejimleri IMO'ya bilgilendirme yaparak Örgüt'ün yasal çalışmalarına katkı sağlıyor. Denetimlerle ilgili yıllık raporlar ve yoğunlaştırılmış denetim kampanyalarının sonuçları ise IMO belgelerinin uygulanmasıyla ilgili çalışma yapan alt komiteye iletiliyor. Veri değişimi anlaşmaları sayesinde Küresel Entegre Deniz Taşımacılığı Bilgi Sistemi (GISIS)'ne bir PSC modülü yerleştiriliyor.

Toplantıya katılan PSC temsilcileri, Liman Devletlerinin raporlama prosedürlerinin "tek pencere" sistemi kapsamına alınarak daha uygulanabilir duruma getirilmesi için IMO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün birlikte çalışması talebinde bulundu.

Son olarak, iki yılda bir toplantı yapılması ve PSC yetkililerinin kamera taşıyarak çalışma olanaklarının bir sonraki toplantı gündeminde tartışılması önerildi.

 

Kaynak: 06/11/2017 tarihli IMO Basın Duyurusu.

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/30-PSC-workshop.aspx