• Anasayfa
  • |
  • MARPOL Ek V çöp boşaltımı gereklilikleri revize edildi

MARPOL Ek V çöp boşaltımı gereklilikleri revize edildi

SQE Marine danışmanlık şirketi IMO MEPC 70. Oturumunda kabul edilen, deniz çevresine zararlı (Harmful to Marine Environment-HME) maddeler ve Çöp Kayıt Defteri formu ile ilgili MARPOL Ek V değişikliklerinin 1 Mart 2018'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan bir sirküler yayımlamıştır.

MEPC 70'de kuru dökme yükler ile ilgili kabul edilen değişiklikler, yüklerin Karar MEPC.219(63): MARPOL Ek V'in Uygulanması için 2012 Kılavuzları'nda belirtilen kriterlere ve deniz çevresine zararlı olup olmadığına ilişkin donatan tarafından yapılan beyana göre sınıflandırılmasını şart koşmaktadır.

Karar MEPC.277(70)'de kabul edilen değişiklikler;

  • MARPOL Sözleşmesi Ek V, Kural 4 ve Kural 6'da (çöp boşaltımı şartları), kuru dökme yüklerin sınıflandırılması için kriterler getirilmesine ilişkin değişiklikler,
  • Yük kalıntılarının Atık Alım Tesislerine verilmesi/boşaltılması ile ilgili bilginin ayırt edilmesi amacıyla Çöp Kayıt Defteri formunda iyileştirme yapılmıştır. Başlıca değişiklik; atılan çöplerin kaydının Bölüm I ve Bölüm II olarak ikiye ayrılmasıdır. Bölüm I tüm gemiler için kullanılacak olup, Bölüm II yalnızca kuru dökme yük taşıyan gemiler için gerekli olacaktır,
  • Yeni çöp sınıfı olan "E-atık" Çöp Kayıt Defteri formunda yer almıştır. E-atık; parçalar, alt gruplar ve sarf malzemeleri de dahil olmak üzere çöp olarak atılan herhangi bir elektronik ekipmanı tanımlamaktadır,
  • Çöp Kayıt Defteri formunda Bölüm I'e ilave bir tablo getirilmesi,
  • EK V Kural 10'un, Ek'li Çöp Kayıt Defteri formuna uyumlaştırılması, şeklindedir.

Buna ilaveten gemi işletmecilerinin güncel MARPOL Ek V çöp boşaltımı gerekliliklerine uyum sağlamak için;

  • Etkin ve güncel bir Çöp Yönetim Planı ve Çöp Kayıt Defteri bulundurmaları,
  • Gemide "E-atık" ve "Yük Kalıntıları"na dair yeni Çöp Türlerini işaretlemeleri hususunda mürettebatlarını bilgilendirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Kaynak: www.green4sea.com