Satılık Firma

Sayın Üyemiz,                                                                                      İLGİ: TOBB’un 15.08.2012 tarih ve 17705  sayılı yazısı. Almanya’da üç ayrı lokasyonda tasarım ve üretim yapan ShiaShiu firmasının hakim ortak aradığı bildirilmektedir. Söz konusu firmaya ilişkin detaylı bilgiler ekte verilmektadir. Bilgilerinize arz olunur.

tarama5666_000.pdf