• Anasayfa
  • |
  • Scrubberlara Yatırım Yapmak Riskli Olabilir

Scrubberlara Yatırım Yapmak Riskli Olabilir

Yunanistan Deniz Tüccarları Kuruluşu Teknik Direktörü Panos KOURKOUTİS, tarafından yazılan yazıda; scrubberlerin kurulum, kullanım ve istenmeyen çevresel sonuçlarına ilişkin büyük belirsizlikler olduğu,  

TradeWinds'ın makalesinde bahsedilen "Scrubberları kullanma dönemi, tarihin yanlış tarafında yer alacak" konusunun, denizcilik sektörünü hararetli bir tartışmanın ortasında bıraktığı ve scrubber montajının, çevresel veya çevre dostu bir çözüm olmadığı, 

Sn. Julian BRAY'in belirttiği gibi, ticari olarak yönlendirilen kısa vadeli kâr için bir çözüm olup, scrubber kullanımının yasal olduğu, ancak etik ve ahlaki yargı konularını gündeme getirdiği, 

Açık döngülü scrubberların çevresel etkisinin ciddi bir endişe kaynağı olduğu ve çeşitli forumlarda daha birçok ilgili konunun da tartışıldığı, 

Örneğin, gemi hızının, günlük kiralama ücreti ve yakıt maliyeti dikkate alınarak seçildiği, daha ucuz yakıt ve scrubberlı gemilerin kiralama oranlarındaki prim sayesinde hızın ve tüketimin artmasına ve emisyonlarda orantılı bir artışa sebep olacağı, 

Scrubber finansmanı üzerine yapılan çalışmaların çoğunda, yüksek kükürtlü yakıtların, uyumlu yakıtlardan ton başına en az 200 $ daha ucuz olacağının öngörüldüğü, 

VLCC'ler (Very Large Crude Carrier), capesize kuru yük ve konteyner gemileri gibi büyük yakıt tüketicileri için ekonomik faydaların, yaklaşık bir yıl içinde elde edilen yatırımın geri dönüşüyle, yılda 4 milyon ile 5 milyon dolar arasında olması beklendiği, 

Bir seyahatin maliyetini (kiralama maliyeti artı yakıt maliyeti) yukarıdaki varsayımlarla karşılaştırdığımızda, iki farklı yakıt fiyatı ve kiralama oranları için ticari olarak optimum hızları bulabileceğimiz,

Bir VLCC örneğinde, yakıt fiyatının ton başına 550 ABD doları (uyumlu yakıt için beklendiği gibi) olduğu ve günlük kiralama oranı olan 35.000 ABD doları için optimum ticari hızın yaklaşık 13 knot, yakıt tüketiminin ise günde 74 ton olduğu, 

Scrubberlı aynı gemi için yakıt fiyatının, ton başına 350 dolar, günlük kiralama ücretinin 40.000 dolar olacağı, sonuç olarak optimum ticari hızın, yaklaşık 16 knot ve yakıt tüketiminin günlük olarak 115 ton olduğu, 

Yukarıdaki rakamlara göre, optimum çalışma koşullarında ucuz ve uyumlu olmayan yakıt kullanan geminin, temiz yakıt kullanan gemiye kıyasla her gün 55%  daha fazla emisyon üreteceği, 

Artan Emisyonlar 

Bu hesaplamaları bir seyahatin uzunluğuna göre yaparken, aynı seyahat için, scrubber takılmış bir geminin uyumlu yakıt kullanan bir gemiye kıyasla %26 daha fazla emisyon üreteceği sonucuna varıldığı, 

Daha ucuz yakıttan kaynaklanan bu ekstra emisyonların, tüm scrubberlar için benzer olması beklendiği (açık döngü, kapalı döngü veya karma), 

Daha ucuz ve uyumlu olmayan yakıtların kullanılmasına izin veren düzenleyicilerin, Gemi Enerjisi Verimliliği Planı (SEEMP), Avrupa Birliği'nin izleme, raporlama ve doğrulama planı (MRV) ve yakıt fiyat vergisi konusundaki tartışmaları, konularında emisyonları azaltma kararlarıyla mutlak bir çatışmaya girdiği, 

Bununla birlikte, scrubberların çevre üzerindeki olumsuz etkileri konusunda artan endişelerin ayrıca, düzenleyici çerçevenin bulanık ve hala ayrıntılandırılıyor olmasından dolayı teknik zorlukların çok daha karmaşık olduğunu barındırdığı, 

Performans Standardı Eksiklikleri 

Uygun performans standartlarının olmamasının ciddi bir teknik sorun olduğu, scrubber imalatçılarının çeşitli malzemeler ve yapım standartları kullanma özgürlüğüne sahip olduğu, Sadece iki yıl çalıştıktan sonra scrubberların tamamen korozyona uğradığının görüldüğü, 

Kükürt oksit seviyelerinin yanı sıra, egzoz gazı temizleme işlemi sırasında oluşan ve yayılan diğer maddeler için açık bir gereklilik bulunmadığı, kara sanayinde scrubberlara filtreler takılıyken, gemideki tesisatların henüz böyle özel bir gereksinimi olmadığı, 

Scrubber sistemi arızalandığında, geminin uyumlu olmayan yakıtları kullanmaya devam etmesini sağlayacak bir muafiyet elde edebileceğinin düzenleyiciler tarafından açıklığa kavuşturulduğu, bununla birlikte, liman devleti kontrol otoritelerinin operasyonel olmayan bir scrubberın, operasyonel olan bir scrubber kadar iyi olduğu konusunda hemfikir olacağının kesin olmadığı, 

Henüz Onaylanmamış Sistemler  

Bununla birlikte, IMO onaylı bir sistemin henüz bulunmadığı, keza ilk balast suyu arıtma sistemlerinin IMO onaylı olmasına rağmen şu anda en son IMO ve ABD Sahil Güvenlik standartlarına uygun olmadığının hatırlatıldığı ve scrubberların da benzer bir kadere sahip olabileceği, 

Sonuç olarak bu teknik konuların ele alınacağı, kabul edilebilir ve kabul edilemeyen sistemlerin listelerinin oluşturularak performans standartlarının geliştirileceği, 

Ancak, yakıtların fiyatı ve bulunabilirliği, scrubberların karmaşıklığı ve güvenilirliği, performans standartlarının eksikliği, çevresel etki, yerel makamların konumu ve daha pek çok bilinmeyen faktörün, scrubber sorununu karmaşık hale getirdiği, 

Yatırımcıların risk almadan önce kaybedebileceklerinin bilincinde olması gerektiği, belirtilmiştir.

 

Kaynak:  TradeWinds Gazetesi