Seçim Ertelenmesi Hk.

24.09.2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10828 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun  84 üncü maddesi gereğince tüm oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır.