• Anasayfa
  • |
  • Tek Grafikte Tüm Dünyanın Karbon Emisyonu Hk.

Tek Grafikte Tüm Dünyanın Karbon Emisyonu Hk.

Tek Grafikte Tüm Dünyanın Karbon Emisyonu 

Gezegenimizde, iki santigrat derecelik sıcaklık pek fazla görünmeyebilir ancak, gelişen yaşam ile kötü iklim koşulları arasında fark yaratabilecek büyüklüktedir. İki asırdır kullanılan fosil yakıtların toplamı göz önünde bulundurulduğunda, küresel karar verici merciler ve iş dünyasının liderleri temel konu olarak karbon emisyonlarına odaklanmaktadır.

 

Ülkelere Göre Emisyon Miktarları 

Global Carbon Atlas'ın dünyadaki CO₂ emisyonlarının büyük bir kısmının kaynağını gösteren, ülkelere göre sıralanmış en son verileri aşağıdadır.

 

Sıralama

Ülke

Emisyon

MtCO₂ (2017)

Küresel Emisyon

%

1

Çin

  9.839

27,2%

2

A.B.D.

  5.269

14,6%

3

Hindistan

  2.467

  6,8%

4

Rusya

  1.693

  4,7%

5

Japonya

  1.205

  3,3%

6

Almanya

    799

  2,2%

7

İran

    672

  1,9%

8

Suudi Arabistan

    635

  1,8%

9

Güney Kore

    616

  1,7%

10

Kanada

    573

  1,6%

11

Meksika

    490

  1,4%

12

Endonezya

    487

  1,3%

13

Brezilya

    476

  1,3%

14

Güney Afrika

    456

  1,3%

15

Türkiye

    448

  1,2%

 

Toplam (İlk 15 ülke)

26.125

72,2%

 

Dünyanın geri kalanı

10.028

27,7%

 

 

Toplam emisyonlar açısından en fazla etkisi olan ülkeler açıkça görülmektedir. Genel olarak bakıldığında, Çin, A.B.D. ve Hindistan gibi büyük ekonomilere sahip az sayıdaki ülke dünyadaki emisyonların neredeyse yarısını oluşturmaktadır. 

Görünen o ki, toplam emisyon genel durumu temsil etmemektedir. Dünya 7,5 milyardan fazla insana ev sahipliği yapmaktadır ancak nüfus, dünyanın her yerinde eşit olarak dağılmamakta olup karbon emisyonun kişi bazında salınımı aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.

 

 Kişi başına düşen emisyon oranının en yüksek olduğu 20 ülke (Kaynak: Global Carbon Atlas)

Not: Curaçao, Brunei, Lüksemburg, İzlanda, Grönland ve Bermuda gibi adalar ve bölgeler hariç tutularak nüfusu 1 milyonun üzerinde olan ülkeler dahil edilmiştir. 

Ana görseldeki 30 ülke arasından, nüfus sayısına oranla bakıldığında Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Kore, Rusya ve Almanya CO2 emisyonu sıralamasında ilk 6 sırayı almaktadır. 

CO2 Bilmecesi 

Hızlı kentleşmenin ve sanayileşmenin, atmosferdeki karbon emisyonlarını etkilediğini biliyoruz; fakat hangi oranda etkilediği sorusu ortaya çıkmaktadır. İklim verileri bilimcisi Sn. Neil Kaye, Sanayi Devrimi’nden bu yana yaşamımız boyunca emisyonların yüzde kaçına maruz kaldığımızı belirterek bu soruyu farklı bir bakış açısıyla cevaplıyor: 

Yaş

Toplam Küresel Emisyon %

15

Emisyonların % 30'undan fazlasına maruz kalınmış

30

Emisyonların % 50'sinden fazlasına maruz kalınmış

85

Emisyonların % 90'ından fazlasına maruz kalınmış

 Başka bir deyişle, toplam emisyon hızlanan bir oranda artış göstermektedir. 400 milyar ton CO₂’nin atmosfere salınım süresi:

  • 1. Zaman Periyodu: 217 yıl (1751-1967)
  • 2. Zaman Periyodu: 23 yıl (1968-1990)
  • 3. Zaman Periyodu: 16 yıl (1991-2006)
  • 4. Zaman Periyodu: 11 yıl (2007-2018) 

2050 yılında karbondan arındırılmış bir ekonomi olabilmek için emisyon eğrisinin 2020'ye kadar değiştirilmesi gerekmektedir. 

Kaynak: Visual Capitalist / Global Carbon Atlas