• Anasayfa
  • |
  • Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı Bilgilendirme Toplantısı

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı Bilgilendirme Toplantısı

Türk Boğazları'nda seyir, can, mal ve çevre emniyetini arttırmak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için yayımlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nün (TBDTDT) uygulanmasında açıklayıcı ve detaylandırıcı bir rehber olarak hazırlanan ve 06 Temmuz 2018 tarihli Bakanlık Olur'u ile revize edilen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı'nın,        31 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası tekrar revize edilerek yeniden düzenlenmiştir.

 

 Bakanlık Makamınca 01 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe konulması uygun görülen söz konusu Talimatın (02.08.2018 tarih ve 457 no.lu sirkülerimiz ile üyelerimize duyurulmuştur) revize edilen maddeleri ile ilgili olarak sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 28 Ağustos 2018 Salı günü saat 14:00'da İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılacağı bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

 

         Konunun önemine binaen anılan toplantıya katılım sağlanması ve katılım sağlayacak temsilcilerin isim ve unvan bilgilerinin bahadir.kucuk@denizticaretodasi.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.