• Anasayfa
  • |
  • Uzmanlardan IMO’ya çağrı: Karbon emisyonlarını azaltmak için daha sıkı küresel hedefler belirlenmeli

Uzmanlardan IMO’ya çağrı: Karbon emisyonlarını azaltmak için daha sıkı küresel hedefler belirlenmeli

Londra'da toplanan yasa düzenleyicileri, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına üst limit koymak ya da azaltma hedefleri belirlemek arasında kritik bir karar vermeye çalışıyor.

 

Adam Corbett Londra'dan bildiriyor.

 

Siyasetçilere, denizcilik endüstrisinin küresel ısınmayla mücadele konusundaki ciddiyetini göstermek isteyen deniz ticareti yasa düzenleyicileri, önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelecek ve kendilerinden küresel emisyonların azaltılmasıyla ilgili daha sıkı küresel hedefler belirlenmesi beklenecektir.

Gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin oturumlar arası uzman çalışma grubu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC)'ne karbon emisyonu azaltma programını geliştirmesi için yol göstermek amacıyla bu hafta Londra'da ilk çalışmalarına başladı.

IMO, küresel ısınma artışını sanayi öncesi seviyelere göre 2°C ile sınırlandırma hedefi belirleyen Paris Sözleşmesi'yle ilgili denizcilik sektörünün kendi payına düşen katkıyı yerine getirmek istediğini ifade etti. 

IMO ilk olarak alternatif yakıt kaynakları ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak hangi düzeyde karbon azaltımı yapılabileceğine karar vermek zorunda olduğu için, oturumlar arası çalışma grubu haftaya gerçekleşecek olan MEPC toplantısına denizcilik sektörüne yönelik hedeflerin belirlenmesinin süreç için kritik bir ilk adım olacağını bildirecektir.

Alternatif yakıt kaynaklarının taşıdığı büyük potansiyele ve IMO'nun karbon emisyonunu azaltmada 2050'ye kadar önemli ilerlemeler kaydetme hedefine rağmen, sektörün mevcut emisyonlarında kısa sürede değişiklik olup olmayacağıyla ilgili büyük soru işaretleri mevcuttur.

IMO  emisyon azaltım yol haritasını önümüzdeki yıla kadar netleştireceği sözünü verdi. Hedeflerin mevcut teknoloji ve yakıtlarla karşılanamayacağı anlaşılırsa, IMO, karbon telafisi veya emisyon ticareti gibi piyasa temelli tedbirleri denemek zorunda kalacaktır.

MEPC'nin alması gereken en önemli karar, hedeflerin sektörel emisyonlara bir üst sınır koyup koymayacağının belirlenmesidir. Avrupa Birliği gibi bölgelerin desteklediği söylenen bu çözüme alternatif olarak, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve ICS'nin denizcilik sektöründeki birlik ortakları emisyon azaltma hedeflerinin belirlenmesini öneriyor.

ICS, deniz ticareti yasa düzenleyicilerinin, "sektörün ortalama CO2 emisyonlarını 2008 verileriyle karşılaştırıldığında 2050'ye kadar ton-km bazında en az % 50 azaltma'' hedefi belirlemelerini önermektedir.

Oturumlar arası uzman çalışma grubunun, emisyon azaltma hedefleriyle ilgili sektörün tutumunu desteklediği anlaşılmaktadır; ancak bunun IMO'nun daha politik olan karar alma sürecinde nasıl bir rol oynayacağı belirsizdir.

Çin ve Hindistan'ın emisyon azaltma hedefleri veya  üst sınır şeklindeki iki çözüme de kuvvetli bir karşı tavır aldığı söyleniyor.

Çevreci lobi gruplarının görüşleri de alınacak kararlar üzerinde etkili olabilir.  Bu gruplar, hedefleri yalnızca "özendirici hedefler" olarak tanımlaması ve hedeflere ulaşılmasına yönelik yasal bir yükümlülük getirmemesi nedeniyle denizcilik sektörünü eleştiriyor.

Diğer taraftan denizcilik sektörü, belirlenen hedeflere yönelik Paris Sözleşmesi'nde de yasal yükümlülüklerin olmadığını ve kendi konumlarının bu açıdan Paris Sözleşmesi'yle uyumlu olduğunu savunuyor.

 

(30.06.2017 tarihli TradeWinds gazetesinde yayınlanmıştır.)