• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Çevre 1 Barcının Havuzlama/ Kızak, Güverte Bakım Onarımı işi Hak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Çevre 1 Barcının Havuzlama/ Kızak, Güverte Bakım Onarımı işi Hak.

Sayın Üyemiz;

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.03.2017 tarihli e.posta mesajında;

Kuruluşlarına ait Çevre 1 Barcının Havuzlama/Kızak, Güverte Bakım Onarımı İşinin mesajları ekinde sunulan iş emirleri doğrultusunda "4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında sözleşme imzalanarak yaptırılacağı,

Bahse konu Çevre 1 Barcının Havuzlama/ Kızak, Güverte Bakım Onarımı İşi ile ilgili iş emirlerinin fiyatlandırılarak kaşelenip, imzalanarak 29.03.2017 Çarşamba günü Saat: 16:00'ya kadar 0212 292 89 68 / 0212 292 29 06 no.lu fakslarına gönderilmesi, Genel Müdürlükleri Malzeme Dairesi Başkanlığı İhale İşlemleri Şube Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya ramis.kalkavan@kiyiemniyeti.gov.tr e-mail adresine (Kaşe ve imza olacak şekilde) iletilmesi hususu bildirilmektedir.

Mesaj ekinde yer verilen dokümanlar Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları" ve "Genel" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                  İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                    Genel Sekreter V.

 

DAĞITIM:

GEREĞİ                                               :                                                               BİLGİ                                               :

Tüm Üyeler (Web sayfasında)                                                                              Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Türk Armatörler Birliği                                                                                            IMEAK DTO Şube Yön. Kur. Başk.

SS Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                

Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)                                                   

Vapur Donatanları ve Acenteleri Dern.

GİSBİR

GESAD

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

KOSTBİR

Yalova Altınova Tersane Gir. San. Tic. A.Ş.

YAGESAD

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

IMEAK DTO Şubeleri

IMEAK DTO Meslek Kom. Başkan ve Üyeleri

Ek.rar