• Anasayfa
  • |
  • Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) Eğitim Modülü Satın Alınması Hk.

Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) Eğitim Modülü Satın Alınması Hk.

Sayın Üyemiz;

 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden; T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı İhtiyacı Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) Eğitim Modülünün hazırlanan teknik şartnamesine, ihale dokümanına ve istenilen OSI, GEM, XBLUE markalarından birine uygun uygun olarak, Ofis’leri tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alımının yapılacağına dair duyuru 22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Resmi Gazete’nin “ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI” bölümünde yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuru Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Genel Duyurular” bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                               Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

GEREĞİ:                                                                               BİLGİ:

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD  

- İMEAK DTO Şubeleri

- 03,04,05,06,07,08 ve 47No’lu Meslek Komiteleri

- 09,10,12, 44 No’lu Meslek Grupları

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası                             

3796_001.pdf