• Anasayfa
  • |
  • "4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) "

"4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) "

24.03.2020 tarih  ve 31078 sayılı Resmi Gazete' de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) " yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ değişikliğinde önemli hususlardan özetle  ;

-Mersin ili Anamur ilçesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Girne arasında kurulan K.K.T.C. su temin hattının bulunduğu yasak alan koordinatları tekrar düzenlenmiştir.

- Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan karaya çıkartılması ve avlanması yasak olan Balon Balığı türlerinin avcılığı serbest bırakılarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın  izne tabi tutulmuş,  avcılığına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecektir.

Söz konusu Tebliğ'in tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde  gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz /rica ederim.

 

351_1055_4_1_numaral_ticari_ama_l_su_r_nleri_avc_l_n_n_d_zenlenmesi_hakk_nda_tebli_tebli_no_2016_35_de_de_i_iklik_yap_lmas_na_da.pdf