5174 SAYILI KANUN

5174 Sayılı Kanun           18 Haziran 2004 İlgi : 01.06.2004 Tarih ve 2207 Sayılı yazımız. 5174 Sayılı Kanunun 25 nci Maddesi uyarınca Odamızca belirlenip, İlgi yazımız ile yayınlanan navlun hasılatı Oda payları ile ilgili uygulama esasları aşağıdadır. Türkiye limanlarına uğrak yapan yabancı bayraklı veya yabancılara kiralanan kruvaziyer ve yolcu gemilerinden 5000 grostona kadar olanlardan navlun hasılatı Oda payı “0” (sıfır) olarak uygulanacak, 5001 ile 20.000 groston arasındaki gemilerden uğrak başına50 Dolar; 20.001 groston ve daha büyük gemilerden uğrak başına 100 Dolar navlun hasılatı Oda payı alınacaktır.Yükleme, boşaltma, tamir ve bekleme için Odamızın faaliyet alanı içindeki limanlara gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerden yürürlükteki ilgili tarifeler uyarınca ücret alınması uygulamasına aynen devam edilecektir.         Gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.    Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter