• Anasayfa
  • |
  • ​Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onay Süreci Hk.

​Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onay Süreci Hk.

İlgi      : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün  31.05.2019 tarihli ve 1413412 sayılı yazısı.         

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgi yazıda; 6898 sayılı "Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, Sözleşme'nin ülkemizdeki iç hukuk onay sürecinin henüz tamamlanmadığı bildirilmektedir.

Söz konusu Sözleşme'nin onay sürecinin başlatılmasından bu yana, Sözleşme'nin ekinde yer alan Kod bölümünde, ILO tarafından 2014 ve 2016 yıllarında değişiklikler yapıldığı, 2014 yılında yapılan değişikliklerin 2017 yılı başında, 2016 yılında yapılan değişikliklerin ise 2018 yılı sonunda yürürlüğe girdiği, Sözleşme'nin adının ise "Maritime Labour Convention,2006 As Amended" olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.

 

Sözleşme'de 2014 yılında yapılan değişiklikler;

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_248905.pdf  

 

2016 yılında yapılan değişiklikler;

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_488452.pdf

 

Sözleşme'nin tadil edilmiş metin (2014 ve 2016 değişikliklerini içeren);

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_554767.pdf

 

27 Nisan 2018 tarihinde kabul edilen ve 26 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklik;

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/meetingdocument/wcms_627161.pdf

 

Sözleşme'nin ana metninde "Kodun Tadili" başlıklı Madde 15 Fıkra 12'de "Bir değişiklik yürürlüğe girdikten sonra, Sözleşme, ancak değiştirilmiş şekli ile onaylanır." Hükmü yer aldığı, 6898 sayılı Uygun Bulma Kanunu'nda yukarıda bahsi geçen değişiklikler öncesi metin esas alınmış olduğundan, söz konusu değişiklikleri de içerecek biçimde Sözleşme'nin iç hukuk onay sürecinin tamamlanıp tamamlanmayacağının belirlenmesinin önem arz ettiği, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı görüş yazısının ekte yer aldığı, bu kapsamda, Sözleşme'nin iç hukuk onay sürecinin devam edip etmeyeceğine karar verilmesi amacıyla yukarıda bahsi geçen değişiklikleri içeren yeni sözleşme metninin mevzuatımıza uygunluğu açısından tekrar incelenmesi ve ülkemizin tadil edilmiş Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'ne taraf olup olmaması hususundaki görüşlerinizin değerlendirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bildirilmek üzere en geç 18 Haziran 2019 tarihinde kadar serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr adresine e-posta ile iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

                                                                                                             Saygılarımla,

                                                                                                            İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                            Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

386_2200_ek-2200.pdf