• Anasayfa
  • |
  • “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

“Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

Sayın Üyemiz,

            Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, “Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  06 Ağustos 2019 tarih ve 30854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin amacının, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu; karma/ihtisas endüstri bölgesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsadığı belirtilmektedir.

            “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 02/02/2019 tarihinde yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklikleri içermektedir.

            Söz konusu Yönetmelikler Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla, 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

529_2889_0047_001.pdf