• Anasayfa
  • |
  • İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu Hk.

İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu Hk.

Faaliyetleri kapsamında Türkiye’de kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek ve tüzel kişiler için birtakım yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Başkanlığı, başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü olmak üzere, kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi konularda rehber olması maksadıyla bir kılavuz hazırlamıştır.

 

Bu kapsamda ileride oluşabilecek mağduriyetlere mahal vermemek adına ve ilgililerin konu hakkında bilgi edinebilmesi için, KVKK Başkanlığı tarafından hazırlanan İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu, Odamız websitesinde yayınlanmış olup (https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/KVKK.pdf), üyelerimizin erişimine sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.                       

                                                                                                                                                                                                Saygılarımla,

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

498_2745_4922_001.pdf