• Anasayfa
  • |
  • 11 METRE VE ÜZERI SU ÇEKIMI OLAN GEMILERIN BALTIK DENIZINDE KILAVUZ KULLANMASI HK.

11 METRE VE ÜZERI SU ÇEKIMI OLAN GEMILERIN BALTIK DENIZINDE KILAVUZ KULLANMASI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Danimarka Denizcilik Otoritesinden 13.01.2007 tarihinde alınan yazıda, T/B’lı bir geminin 13.01.2007 tarihinde 11,9 metre su çekimli olarak Baltık Denizinde seyrettiği ve IMO Res. MSC.138.(76)’ya göre tüm pasaj boyunca (Gedser-Skaw) kılavuz alması gerekirken sadece Spodsbjerg ile Sporogoe arasındaki bölümde kılavuz aldığı ve uluslararası konsensüsü ihlal ederek emniyetli seyir kuralları ve prosedürlerine uymadığı, bu meyanda benzeri durumlarla karşılaşılmamasını teminen gerekli önlemlerin alınmasının talep edildiği, IMO Res. MSC.138.(76), 6 Ocak 2003 tarihinde 224 numaralı sirküler olarak MSC toplantısında görüşüldüğü, alınan karar gereği 1 Aralık 2003 tarihi itibariyle Baltık Denizi giriş seyrinde 11 metre ve üzeri su çekimi olan gemilerin kıyı devletinin sağlamış olduğu kılavuzluk hizmetini kullanmalarının tavsiye edildiği, Bu itibarla, denizlerdeki seyir emniyetinin arttırılması ve meydana gelebilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla alınan bu kararın adı geçen bölgede seyretmekte olan gemilerce uygulanmasının faydalı olacağının değerlendirildiği, bildirilmektedir. MSC.138(76) ve eklerinin birer örneği ekte sunulmakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: MSC 138(76) Örneği (4 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği