1915 Çanakkale Köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı'nın 05.09.2020 tarih ve E.2075 sayılı yazısı ile;

1915 Çanakkale Köprüsü inşa faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına 08.09.2020 günü saat 05:00  -  17:00 saatleri arasında Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift taraflı askıya alınacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

Saygılarımla,                             

İsmet SALİHOĞLU                        

Genel Sekreter                           

987_2354_1915_canakkale_koprusu.pdf