1915 Çanakkale Köprüsü

UAB Çanakkale Liman Başkanlığı'ndan alınan 10.06.20201 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1156 sayılı yazıda, 1915 Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "2" numara ile gösterilen bölgede 11.06.2021 tarihinde yüzer vinç ile tabliye montajı operasyonu gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak, yüzer vinç ile tabliye montajı operasyonu tamamlanıncaya kadar, 11.06.2021 günü saat 06:00 ile 16:00 saatleri arasında 2 numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin DLSY Adi Ortaklığı'nın 10.06.2021 tarihli ve 0022 sayılı yazısı ile  talep edildiği ve 11.06.2021 günü, 06:00- 16:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda 2 numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin 1 numara ile gösterilen bölgeden yapılmasının Çanakkale Liman Başkanlığınca uygun görüldüğü açıklanarak bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve denizcilere gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

595_1639_1915_anakkale_k_pr_s_eimza.pdf