• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

Sayın Üyemiz,


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 02.08.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1598 sayılı yazıda; 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği; DLSY Adi Ortaklığı'nın 02.08.2021 tarihli ve 0062 sayılı yazısı ile Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "3" ve "4" numara ile gösterilen bölgede hidrolik kaldırma
portalı ile tabliye montajı operasyonunun 03.08.2021 günü gerçekleştirileceği ve 1915 Çanakkale köprüsü inşa faaliyetleri ile ilgili olarak hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonu tamamlanıncaya kadar 03.08.2021 günü saat 02:00 ile 16:00 arasında "3" ve "4" numara ile belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 03.08.2021 günü, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında, 02:00- 16:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "3" ve "4" numara ile belirtilen bölgelerden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması ve gemi trafiğinin "5" numara ile gösterilen bölgeden yapılmasının uygun görüldüğü ve ayrıca "5" numaralı bölgeden yapılacak gemi geçişlerinin 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ekindeki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılması gerektiği; bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

0_0_1915_anakkale_k_pr_s_in_a_faaliyetlerine_ili_kin_seyir_uyar_s_.pdf