• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

1915 Çanakkale Köprüsü İnşa Faaliyetlerine İlişkin Seyir Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 13.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1945 sayılı yazıda, 24.05.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-969 sayılı yazıları ve 02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851sayılı yazıları ile Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, DLSY Adi Ortaklığı'nın 13.09.2021 tarihli ve 0091 sayılı yazısı 14.09.2021 günü saat 07:00 ile 17.09.2021 günü saat 07:00 arası hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonlarının gerçekleştirileceği belirtilerek 02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851 sayılı yazılarındaki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hidrolik kaldırma portalı ile tabliye montajı operasyonları tamamlanana kadar Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda 14.09.2021 günü 07:00 ile 17.09.2021 günü 07:00 saatleri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı faaliyet alanında 02.09.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1851 sayılı yazıları ile bildirilen hususlar ve "Seyir Kanalı Planlama Tablosu" çerçevesinde gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin çift yönlü olarak yapılmasının uygun görüldüğü; bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, operasyonların icra edilmesi için Çanakkale Boğazı gemi trafiğinde gerekli düzenlemelerin yapılması ve konunun denizcilere duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

971_2528_1915_anakkale_k_pr_s_in_a_faaliyetlerine_ili_kin_seyir_uyar_s_eimza.pdf