• Anasayfa
  • |
  • 2019 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Hk.

2019 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün

        17.05.2019 tarih ve E.38602 sayılı yazısı.

 

Liman Başkanlıklarına, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına ve Odamıza gönderilen İlgi yazı ile;  

Bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) Memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlendiği, bu kapsamda,                       1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında (Paris ve Tokyo MoU) Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu CIC gerçekleştirileceği,

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personellerinin 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 1 Haziran - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Acil Durum Sistemleri ve Prosedürleri konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacağı,

Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılacak her belgelendirme, önsörvey ve program dışı denetimde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan kontrol listesinin doldurulacağı, bir nüshasının gemiye bırakılacağı, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği, kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberinden ulaşılabileceği,

Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca gemi üzerinde yapılacak her sörveyde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilmesi, bir suretinin gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerektiği belirtilerek, konunun önemine binaen, Paris MoU, Tokyo MoU, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları/işletmecilerince alınmasının önem arz ettiği hususları belirtilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                               Saygılarımla

 

                                                                                                                        

                                                                                                           İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Kontrol Listesi (4 Sayfa)

 

 

 

343_1958_ek-343.pdf