• Anasayfa
  • |
  • 2019 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi Hk.

2019 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi Hk.

İLGİ: Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün  28.12.2018 tarih ve 34399219-846.01 sayılı yazısı.  

 İlgi yazı ile;  

            2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu'nun 2928 sayılı Kanunla değişik 3'üncü maddesinin 1. fıkrası ile, gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek Sağlık Resminin Sağlık Bakanlığınca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yılbaşında yürürlüğe konulacak tarife ile belirleneceğinin hükme bağlandığı, 

            Bu çerçevede Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak hazırlanan  2019 yılı Serbest Gemi Sağlık Resmi Tarifesi'nin her net ton başına aşağıda yer aldığı şekilde uygulanacağı bildirilmektedir. 

Bu kapsamda 2019 yılında uygulanacak tarife ile 2018 yılı tarifesinin karşılaştırması aşağıda sunulmaktadır. 

                                                                                   20192018ARTIŞ

1.Tam Sağlık Resmi

(50 net ton üzerindeki gemiler)

1,24 TL1,00 TL% 24

2.İndirimli Sağlık Resmi

(Bilimsel araştırma yapan gemiler ve deniz turizmi araçları)

0,43 TL0,35 TL% 22,86

3.Kabotaj hakkına sahip olup Türk limanları arasında

seyreden T/B'lı Gemiler için Yıllık Gemi Sağlık Resmi   

   
a) 50 net ton üzerinde olup 250 net tonu geçmeyen0,99 TL0,80 TL% 23.75
b) 250 net ton ve üzerindeki gemiler için2,23 TL1,80 TL% 30.68

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                           

Saygılarımızla

                                                                                                            

                                                                                                                                                              Murat TUNCER

 

                                                                                                                                                              Genel Sekreter         

4_6_EK_4.pdf