• Anasayfa
  • |
  • 2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar Konulu Sempozyum Hk.

2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar Konulu Sempozyum Hk.

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü'nün 20.11.2020 tarih ve 33145098-051.04 sayılı yazısı ile, Üniversitelerinin Hukuk Fakültesi ve Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa olarak 15 Nisan 2021 tarihinde elektronik ortamda "2020 Sonrasında Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku: Olası Sorunlar" başlıklı bir sempozyum düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Konu yazı eki Sempozyum Tebliğ Çağrısı Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel ve Teknik bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1305_3199_sempozyum_tebli_a_r_s_.pdf