• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılı İthalat Rejimi çalışmaları

2020 Yılı İthalat Rejimi çalışmaları

İlgi yazı ile, Ticaret Bakanlığı'nın 18.10.2019 tarih ve E-00048663948 sayılı yazısında,

-2019 yılı İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğlerinin 29.11.2018 tarih ve 30640 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği,

-2020 yılına yönelik ithalat Rejimi hazırlık çalışmalarına başlandığı ve  bu kapsamda gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, 2020 yılı İthalat Rejimi hakkındaki Odamızın görüş, öneri ve değerlendirmelerinin 1 Kasım 2019 tarihine kadar Birliklerine iletilmesi istenmektedir.

2020 İthalat rejimi hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin TOBB' ye iletilmek üzere1 Kasım 2019 Cuma günü  Saat 15.00'e kadar Odamıza bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

745_3774_2020_y_l_ithalat_rejimi_al_malar_.pdf