• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar

Sayın Üyemiz;

“2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar” 15.09.2023 tarih ve 32310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,

Su ürünleri desteğinin, Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram/adet başına Karar’da belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmektedir.

Tablo

Söz konusu Karar’a Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) adresinde "Genel/Teknik ve Mevzuat" duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

631_2207__2023_y_l_nda_yap_lacak_tar_msal_desteklemeler_ve_2024_y_l_nda_uygulanacak_sertifikal_tohum_kullan_m_deste_ine_ili_kin_karar_h.pdf