• Anasayfa
  • |
  • 2024 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (MLC 2006)

2024 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (MLC 2006)

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 13.06.2024 tarihli ve 1971847 sayılı yazıda, bölgesel liman devleti kontrolü (PSC) memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlenmekte olduğu ve bu kapsamda, 1 Eylül – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz,Karadeniz ve Hint Okyanusu (Indian Ocean) Liman Devleti Kontrolü Memorandumları ile Avustralya Deniz Emniyeti Otoritesi (AMSA) tarafından "Gemi insanı maaşları ve iş sözleşmeleri (MLC 2006)"konulu CIC gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personelinin 1 Eylül - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında özellikle Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince gemilerimizde tutulma yaşanmamasını teminen, bahse konu CIC'nın, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından 15 Haziran – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulanacağı, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılacak her belgelendirme, ön sörvey veya program dışı denetimde, bir sureti yazıları ekinde gönderilmekte olan kontrol listesinin doldurulacağı, bir nüshasının gemiye bırakılacağı ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)- Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği açıklanmaktadır.

Kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı hakkındaki bilgilere ekte yer alan rehber veya Elektronik Sertifika Sistemi(ESS)-Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberinden ulaşılabileceği ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca gemi üzerinde yapılacak her periyodik sörveyin, ekli Rehber dikkate alınarak bir sureti yazıları ekinde gönderilmekte olan kontrol listesinin gözetilerek gerçekleştirilmesi, kontrol listesinin bir suretinin gemiye bırakılması ve bir örneğinin Bakanlıkları e-posta adresine (psc@uab.gov.tr) gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun önemine binaen sektöre duyurulması istenmekte olup, bahse konu MoU'lar, Bakanlık ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları / işletmecileri tarafından alınmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

436_1432_2024_y_l_yo_unla_t_r_lm_denetim_kampanyas_mlc_2006_.pdf