• Anasayfa
  • |
  • 50'den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerinde, İşveren veya İşveren Vekili İSG Hizmetleri Eğitim Programı Hk.

50'den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerinde, İşveren veya İşveren Vekili İSG Hizmetleri Eğitim Programı Hk.

İlgi: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün 20.07.2018 tarihli ve E.8452 sayılı yazısı.

Sayın Üyemiz,

İşveren veya İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Hizmetleri Sertifika Programının 21.05.2018 tarihli ve 230427 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair" Yönetmeliğe dayandığı,

Söz konusu Yönetmelikle; elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç İSG hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendiği, bu kapsamda İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Belgesi alabilmesi için Sınav Katılım Hakkı Belgesi alması gerektiği, Belgeyi alabilmek için, İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetleri Eğitimine katılımın zorunlu olduğu, eğitim programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekillerinin "Sınava Giriş Hakkı" kazanacağı,

Gebze Teknik Üniversitesi ile mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, 12.07.2018 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İSG Hizmetleri Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imzalandığı,

Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından zorunlu eğitim sonunda, Sınav Katılım Hakkı Belgesi verilen Programa, kolaylık sağlamak adına Uzaktan Eğitim Modeli ile hazırlanıldığı ve kayıtların alınmaya başlandığı, yapılacak olan sınavda başarılı olunması durumunda, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, İSG hizmetlerinin yürütülebileceği,

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Ek'te sunulan İSG Sertifika Programı, İlgi yazı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                            Saygılarımızla,

                                            Murat TUNCER

                                            Genel Sekreter   

EKLER:

EK-1:İlgi yazı ve Eki(3 syf)

501_3316_0888_001.pdf 501_3316_ISG_Programi.pdf