• Anasayfa
  • |
  • 5174 SAYILI KANUN ILE DEĞIŞEN NAVLUN HASILATLARIHK

5174 SAYILI KANUN ILE DEĞIŞEN NAVLUN HASILATLARIHK

Tarih: 01.06.2004 Sayı: 2207 Konu: 5174 sayılı Kanun Hk. İLGİ: 01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu. İlgi Kanunun 25’nci maddesi, Türkiye limanlarında yükleme ve boşaltma yapan gemilerden alınacak navlun hasılatı tavanlarını belirleyerek, alınacak ücret miktarının belirlenmesini Oda Meclisi yetkisine bırakmıştır. Odamız Meclisi’nin 01.06.2004 tarihinde yapmış olduğu Aylık Olağan Toplantısında; Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren yabancı bayraklı gemiler veya yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı gemilerin yükleme ve boşaltmadan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde 4’ü geçmemek ve ithal ve ihraç yüklerinde 400 doları aşmamak üzere, hem yükleme, hem boşaltmanın aynı limanda olması halinde 600 doları (400+400 yerine) aşmamak kaydıyla; Kruvaziyer ve yolcu gemilerinde 20.000 gros tona kadar, uğrak başına 100 dolar, 20.001 gros tondan daha büyük gemilerde uğrak başına 200 dolar alınmasına karar verilmiştir. Buna göre hesaplanacak tutarın, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Şubemize veya Temsilcimize ödenmesi, aksi takdirde, 77’nci madde uyarınca işlem tarihinden itibaren gecikme zammı tahakkuk ettirileceği ilgili yasanın emredici hükümleri gereğidir. Acentelerimizin gelecekte mağdur olmaması için konuya hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: - DTO Şubeleri - DTO Temsilcilikleri - Türk Armatörler Birliği - S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği **************** Tarih: 01.06.2004 Sayı: 2206 Konu: 5174 sayılı Kanun Hk. İLGİ: 01.06.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu. İlgi Kanunun 26’ncı maddesi gereğince; Deniz Ticaret Odası’nca Türk ve Yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: - DTO Şubeleri - DTO Temsilcilikleri - Türk Armatörler Birliği - S.S.Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği